FAKTURERING KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER 2. TERMIN 2016

En del av Akademikerforbundets medlemmer har ved fakturering av forsikringspremien for de kollektive medlemsforsikringene, kun mottatt purring  av premien. Det viser seg at ordinært varsel ikke har blitt sendt ut til de berørte medlemmene.

Feilen er av teknisk art og det jobbes med å finne feilkilden til hvordan dette har skjedd.

Akademikerforbundets forsikringskontor beklager det inntrufne.

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as