Fleksiavtalen i staten blir stående

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er såpass vellykket at den er gjort permanent.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen er likelydende med den avtalen partene ble enige om som en prøveordning i 2017.

– Prøveordningen er evaluert av FAFO og denne viser at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er veldig fornøyd med avtalen. De sentrale parter er blant annet på den bakgrunn enige om å videreføre prøveordningen som en permanent avtale, foreløpig ut 2022, opplyser spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Det er kun gjort redaksjonelle endringer i forhold til ny lov om statsansatte.

Du finner den her

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as