FN-dagen mot fattigdom

Fattigdomsbekjempelse har alltid vært en av fagbevegelsens viktigste kampsaker. I dag markeres fattigdomsbekjempelse i alle FNs medlemsland. – Det er viktig at fagbevegelsen fortsetter kampen mot fattigdom, både nasjonalt og internasjonalt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slutt på fattigdom er også bærekraftsmål nummer 1 og ett av bærekraftsmålene fagbevegelsen internasjonalt har satt som prioritert mål:

"Protecting people’s rights can ensure they are sustainably lifted out of poverty. Having a job is no guarantee of a dignified livelihood. Social protection floors must be put in place to ensure that people, including the ‘working poor’ do not fall further into poverty. Addressing the informal economy can help lift huge numbers of people out of poverty."  

Unio står bak disse vurderingene.

Unio har også vedtatt en politikk for sitt arbeid med realisering av FNs bærekraftsmål. Politikken knyttes både til Unios nasjonale og internasjonale engasjement.

– Når det gjelder bekjempelse av fattigdom, er det også en jobb å gjøre nasjonalt. Fattigdom blant barn påvirker barnas muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn, og påvirker dermed deres fremtidige livssjanser. For Unio er det spesielt viktig å bekjempe barnefattigdom, sier Lied.

Kampen mot barnefattigdom ble også tatt opp da Unio tidligere i år stilte til høring i forbindelse med den nasjonale rapporteringen til FN angående menneskerettigheter.

 

Se også:

Den globale fagbevegelsens brosjyre om bærekraftsmålene: The Sustainable Development Goals – A trade union issue!  

FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as