FNs kvinnekommisjon: Unios forventninger til verdens viktigste likestillingsmøte

Hvert år samles FNs medlemsland til diskusjoner om likestilling. Årets tema er klimautfordringer og likestilling. Regjeringen forbereder seg til forhandlingene og invitert til innspill. Unio ber regjeringen prioritere arbeidsliv, partssamarbeid og utdanning.

FNs kvinnekommisjon kalles gjerne verdens viktigste likestillingsmøte. Kommisjonens arbeid pågår i perioden 14-25. mars, men forarbeidene er godt i gang. I dag avholdt regjeringen sitt årlige orienterings- og innspillsmøte til kommisjonen.

De siste årene har internasjonalt likestillingsarbeid dreid seg om kampen mot tilbakeslag for likestilling. Det stilles derfor ekstra høye forventninger til at årets CSW, særlig sett i lys av hvordan pandemien ramme kvinner privat- og i arbeidslivet, skriver Unio-leder Ragnhild Lied i et brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Som de to siste årene, gjennomføres det meste av årets kommisjon digitalt. Under «normalår» har FNs hovedkvarter i New York vært kommisjonens møteplass. Det dreier seg om en møteplass for myndigheter, politikere, ministre og organisasjoner fra hele verden. Unio bidrar i den internasjonale fagbevegelsens påvirkningsarbeid, men retter også tydelige krav til egne myndigheter: likestilling i arbeidslivet, likestilling gjennom utdanning, klimaløsninger gjennom rettferdig omstilling og partssamarbeid må prioriteres.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as