Fokus på noen få kampsaker bidrar til større synlighet

Ingjerd ønsker at Akademikerforbundet skal profilere seg tydelig som et forbund som virkelig satser på medlemmer med høyere utdanning, noe som betyr høyere lønn. Videre understreker Ingjerd også at det er viktig for medlemmene at det er lett å ta kontakt.

- Et lite forbund betyr lite byråkrati, kort vei til god og rask hjelp til det som oppleves som de største behovene, nemlig lokale lønnsforhandlinger og konflikthåndtering. Vi bør være synlige og aktive på sosiale medier, men vi må være bevisste på hvilke kampsaker vi skal ha. I og med at vi ikke er så store, kan vi ikke engasjere oss på alle fronter, sier Ingjerd.

Tekst : Torill Marie Høyer
Foto: Privat

Hun ble valgt til leder for Region Vestland i mars 2021 etter å ha vært styremedlem og sekretær siden 2007. Medlem har hun vært siden 1994, så 15-års-pinsen er for lengst mottatt. Listen over tillitsvervene og arbeid for forbundet er blitt lang og interessant. I tillegg til å være regionleder, er hun også medlem av rådgivende tariffutvalg for statlig sektor, samt medlem i valgkomitéen sentralt.
Ingjerd er også hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer ved Norges domstoler, og lønnsforhandler for kollegaene i stat, disse forhandlingene foregår i Trondheim. Som HR-seniorrådgiver sitter hun «på andre siden av bordet» på arbeidsplassen under lønnsforhandlingene, hvilket krever stor bevissthet rundt de forskjellige rollene.

- Er det vanskelig å ha disse forskjellige rollene på arbeidsplassen?

- Det går fint, men det er viktig å ha gode drøftinger og samtaler med alle tillitsvalgte i de forskjellige organisasjonene i forkant av lønnsforhandlingene. Slik blir det enighet og ryddighet om de store linjene i hva man skal prioritere. Vi prater også om det å ha en god tone i forkant av forhandlingene og praktisere god forhandlingsskikk. Det er viktig å minne hverandre om dette, sier Ingjerd.

Brenner for rettssikkerheten

Ingjerd har vært HR-seniorrådgiver i Bergen tingrett siden 2009, og trives veldig godt med det. Hordaland tingrett består av rettsstedene, i Bergen og på Lofthus.
- Det oppleves som veldig meningsfullt å jobbe for den 3. statsmakt, og bidra til at rettssikkerheten blir gjennomført, sier hun.

Arbeidet innebærer bl.a. rekruttering, intervjuer og ansettelser. I tillegg er Ingjerd koordinator for Røde Kors vitnestøtte i Hordaland. Røde Kors i Hordaland samarbeider med domstolene om drift av vitnestøtte.

- Aktiviteten dekker vitners behov for medmenneskelig støtte, informasjon og praktisk tilrettelegging i tilknytning til rettssaken, forteller Ingjerd.

Hun har utdanning som kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole i Oslo fra 1991, og tok videre en cand.mag-grad i sosialøkonomi i 92 ved Universitetet i Oslo. Seinere har hun fylt på med deleksamener i arbeidsrett og flerkulturell forståelse fra Universitetet i Bergen. Hun er også DNV-sertifisert innen rekruttering.

Akademikerforbundet tiltalte meg

Ingjerd kom i kontakt med forbundet via en stand i Oslo i begynnelsen av 90-tallet, men kjente til forbundet fra før. - Jeg visste at organisasjonen var for personer som var utdannet på mitt nivå, og det at kompetanse skal lønne seg tiltalte meg veldig, sier Ingjerd.

- Hva har Akademikerforbundet betydd for deg som ansatt?

- Jeg har lært enormt mye om organisasjonsliv i forbundet som tillitsvalgt, og dette har også vært en fordel for meg i den jobben jeg har som HR-rådgiver, både som rekrutterer og i arbeidsgiverrollen. Jeg har stort sett i hele min karriere jobbet innen personalarbeid både som rådgiver og leder, sier Ingjerd. Hun har bl.a. jobbet som økonomi- og personalkonsulent i Bergen kommune, som personalleder ved Rjukan sykehus og som personal- og styrervikar ved Åstveit sykehjem i Bergen.

Fokus på tillitsvalgte og lokallag

- Regionstyret har fokus på lokallagene og ivaretakelse av tillitsvalgte. Det er en utfordring på arbeidsplasser der det er få medlemmer og ingen tillitsvalgte. I tillegg vektlegger vi tilgjengelighet, da vi mener at medlemmene skal ha kort vei til hjelp. Når det gjelder vekststrategien, er det viktig å sortere noe ut, så forbundet ikke engasjerer seg på for mange fronter, mener hun.
Hun er opptatt av å velge ut noen få kampsaker som skal gjøre forbundet synlig, og at Unio fronter resten, bl.a. politiske saker som handler om andre sentrale spørsmål som må tas stilling til i arbeidslivet.

- Hvordan samarbeider dere?

- Vi lager en årlig tiltaksplan som justeres etter behov. Tiltaksplanen settes opp og vedtas på årsmøtet. Vi har en fin arbeidsfordeling når det gjelder forhandlinger i stat, kommune og helse, og fordelingen går etter kompetanse og erfaring. Tema for oss er også verving, og vi har nå en vervekoordinator som vi bistår oss veldig godt. Vi prøver å få til nettverksmøter som støtte for tillitsvalgte, med temaene lønnsforhandlinger og rollen som tillitsvalgt. Vi planlegger også stand for å verve.

Hun mener imidlertid at lønnsspørsmål, og ikke minst konflikthåndtering, er de mest interessante temaene for medlemmene. Konflikter er krevende, og ofte oppleves det at den tillitsvalgte kommer inn for seint. Kanskje konflikten kunne vært unngått eller neddempet hvis den ansatte hadde bedt om hjelp tidligere. - Dette er temaer der det stadig er behov for påfyll av kunnskap, mener Ingjerd.

Anbefaler sterkt tillitsvalgtskolering

- Jeg har deltatt i flere kurs gjennom Akademikerforbundet, og har selv hatt stor nytte av disse.  Tillitsvalgtrollen må læres og det tar tid, og selvsagt er også skulder-ved-skulder-læring viktig. Mitt råd til de nye som har påtatt seg verv er å ta imot alt du kan av kompetanse og kunnskap. Kursene er gratis, og svært lærerike.

- Det er en synkende organiseringsgrad - hva mener du er de største fordelene med å være organisert?

- Det gir trygghet på arbeidsplassen, man blir ikke så lett utnyttet når man er med i en fagforening - all forskning viser dette. Det betyr fellesskap, man står sterkere når man er sammen, og får lettere den lønn man har krav på. Arbeidsgiver er sterkest i partssamarbeidet, men det er ikke så enkelt å drive «splitt og hersk» med medlemmer i en forening, mener Ingjerd.
Ellers mener hun at det viktigste er å være organisert - ikke nødvendigvis hvor, selv om hun selvsagt ønsker å bidra til at flere oppdager Akademikerforbundet. Det at andre gjør jobben for de uorganiserte har hun ikke sansen for. – Derfor er det viktig å være synlig på arbeidsplassene og drive god markedsføring. Man skal ikke tulle med ting som fungerer i samfunnet, som nettopp partssamarbeidet, understreker Ingjerd.

Påvirker Unio

Ingjerd har vært med i rådgivende utvalg tariff statlig sektor i fem år. - Det er et morsomt og hyggelig arbeid som også gir stor mening. Vi skal møtes i januar 2022 og forberede oss til hovedoppgjøret til våren. Deretter spiller vi inn til Unio hva Akademikerforbundet vil vektlegge, som f.eks. etter- og videreutdanning. Slik påvirker vi overfor Unio, avslutter Ingjerd.

Fakta

Navn: Ingjerd Espe

Alder: 53 år

Medlem i: Akademikerforbundet

Verv: Regionleder i Vestland, medlem i rådgivende tariffutvalg for statlig sektor, hovedtillitsvalgt Norges domstoler
Interesser: krimserier, politikk, fagforeningsarbeid
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as