For å lykkes med fremtiden må vi lære av fortiden

Hvordan skal nordisk fagbevegelse sammen sikre arbeidstakerne i et stadig mer digitalisert arbeidsliv? Spørsmålet dannet rammen for styremøtet i Helsinki hvor Unios leder deltok i dag.

– For å lykkes med fremtiden må vi lære av fortiden, uttalte Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun pekte på at både norsk og nordisk fagbevegelse har et positivt, men konstruktivt kritisk syn på hva digitaliseringen betyr for arbeidstakerne. Unios leder var i samtaler med de andre nordiske lederne opptatt av at den digitale omstillingen, som i alle andre omstillingsprosesser, krever medbestemmelse og partssamarbeid.

– Forutsetningen for å lykkes er at dette skjer på rett måte. Det må avsettes tid og rom for arbeidstakere, tillitsvalgte og fagorganisasjoner til å ha god dialog med ledelse og myndigheter, poengterte Lied.

– Kompetanse lønner seg

Unio har tidligere gjennomført en undersøkelse om det digitale kompetansebehovet innenfor helseforbundene sine. 40 prosent av medlemmene i helseforbundene tror ikke at de vil ha tilstrekkelig teknologisk kompetanse om få år. Halvparten mener at det ikke settes av nok tid til opplæring i teknologi. De ansatte selv ønsker mer kompetanse.

– Hvis de yrkesaktive medlemmene i Unios fire helseforbund står ett år lenger i jobb, så tjener samfunnet 37 milliarder på det. Det burde interessere både arbeidsgivere og Siv Jensen, mener Lied.

Fagbevegelsen må involveres i det digitale sikkerhetsarbeidet

Unio er opptatt av at digital sikkerhet er viktig for den økonomien vi alle lever av, men ikke minst for ansattes sikkerhet og personvern. Situasjonen rundt et stort datainnbrudd i Helse Sør-Øst er uavklart. En lang rekke nettsteder i det offentlige benytter usikre og ukrypterte løsninger som om kort tid risikerer å bli merket som usikre. Flere andre eksempler i mediene viser hvordan trusselbildet mot sentrale samfunnsinstitusjoner er økende.

– Personvern og sikkerhetspolitikk er viktig fagforeningspolitikk. Digital sikkerhet må i større grad inn i profesjonsutdanningene, sa Lied.

Med henvisning til Unios innspill til det regjeringsnedsatte IKT-sikkerhetsutvalget, avsluttet Unio-lederen med å oppfordre også nordisk fagbevegelse til å kreve at fagforbund og hovedorganisasjoner involveres i samfunnets totale IKT-sikkerhetsarbeid.

 

Les mer om Unios politikk for digitalisering:

Unios styresak om prinsipper for digitalisering
Unios styresak om digital sikkerhet mv.
Teknologi og kompetanse i endring, rapport fra NyAnalyse
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as