Foreløpig enighet om reiseavtalene i staten

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene. – Det har vært krevende forhandlinger med mange vanskelige tema på bordet. Partene har stått langt fra hverandre. Avtalen er et foreløpig kompromiss, sier spesialrådgiver Atle Gullestad.

Partene i det statlige tariffområdet har i lengre tid forhandlet reiseavtalene. Mandag ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne endelig enige om et foreløpig kompromiss.

Avtalene videreføres omtrent som i dag, men med justering av enkelte satser. Virkningsperioden er kort. Avtalene gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

I denne perioden er partene enige om å jobbe videre med å utvikle avtalen «med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering».

Partene vil særlig vurdere:

  • Muligheter for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen
  • Forenkling og klargjøring av språk
  • Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner
  • Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise
  • Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser
  • Hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereise

 

Her finner du protokollene:

Innenlandsavtalen

Protokoll utland

Ny avtale utland
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as