Foreløpig TBU-rapport antyder lønnsvekst over frontfaget i 2021

- Ved årets mellomoppgjør er det all grunn til å kreve en økonomisk ramme som sikrer reallønnsvekst og gir uttelling for utdanningsgrupper som er sentrale for norsk velferd, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Hovedstyret skal behandle endelige krav til oppgjøret medio mars 2021.

Den 15. februar la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin foreløpige rapport. Enkelte tall i rapporten mangler og det fremgår av rapporten at utvalget vil oppdatere rapporten i slutten av mars. Foreløpige beregninger i rapporten viser at årslønnsveksten i industrien samlet endte på 2 ¼ prosent, altså betydelig over sitt eget anslag for den økonomiske rammen. Årslønnsveksten for stat, Spekter og kommunene var på nivå med frontfagets anslag for den økonomiske rammen for 2020, dette innebærer ett betydelig etterslep foran årets lønnsoppgjør for offentlig sektor.

Se Unios kommentarer til TBU rapporten.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as