Forhåndsinnspilt undervisningsmateriell skal ikke skrivetolkes

Arbeids- og sosialdepartementet med positivt svar på TiAs bekymringsmelding om at skrivetolker tekster opptak av undervisning.

I et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet slår Arbeids- og sosialdepartementet fast at teksting av forhåndsinnspilt undervisningsmateriell ikke faller inn under folketrygdens ansvar, men skal besørges av utdanningsinstitusjonene. Arbeids- og sosialdepartementet kom med sin konklusjon etter at TiA - Tolkene i Akademikerforbundet løftet problemstillingen inn for samarbeidsmøtet på tolkeområdet. Siden dette innebærer å legge inn tekst i et opptak i stedet for å gi en simultan, skriftlig gjennomgivelse av en muntlig tekst, mente TiA at dette ikke ligger til Nav ansvarsområde. Dette er altså Arbeids- og sosialdepartementet enige med oss i. Samtidig blir det understreket at skrivetolking av direktesendt undervisning og oppmøtetolking av forhåndsinnspilt undervisningsmateriell faller inn under folketrygdens og dermed Navs ansvar. Nav tolketjenesten kan også påta seg teksting av forhåndsinnspilt undervisningsmateriell som oppdrag for annen betaler, i den grad tolketjenesten har kapasitet til dette.

/share/mime/48/pdf.png Skrivetolking ved hjemmeundervisning
(skrivetolking-ved-hjemmeundervisning-tolketjenester-individuell-tilrettelegging-og-universell-utforming-av-digital-hjemmeundervisning-for-dove-horselshemmede-og-.pdf, 195kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as