Forbedringer i forsikringsavtalene 2019

Reiseforsikring

  • Karenstid ved forsinket bagasje på reise fjernes (4 timer tidligere)
  • Ubegrenset dekning av egenandel på leiebil feriereiser (tidligere kr 10 000)

Uførevilkår

  • Uføredekningen gjelder ut det året du fyller 60 år
  • Dekker arbeidsuførhet for medlemmet (40 % varig uførhet)
  • Rett til erstatning også ved syke/arbeidsavklaringspenger etter 36 måneder + 12 md.

Innboforsikring

Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker (inntil kr 100 000)

Spørsmål til dette? Kontakt post@forsikring.akademikerforbundet.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as