Anja Eng nr. 2 fra venstre. Her på stand på Høyskolen i Akershus.

Fra en student

Jeg er student, snart ferdig barnevernspedagog, og er medlem i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet - Unio.

Mitt første møte med BiA var på Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2015. Jeg ble nysgjerrig på hvem disse barnevernspedagogene som ønsket å lage sin egen fagforening var, og gikk dit for å høre og se.
Det jeg satt igjen med etter dette møtet var hvordan barn ble fremhevet som det viktigste av alt å jobbe for. Fokuset skulle først og fremst være på å løfte frem barns stemmer, sikre deres rettigheter og trygge deres stilling i samfunnet. Selvfølgelig var våre rettigheter, lønn og tariff viktig, men enda viktigere var det å se de aller minste i samfunnet vårt, barna.

Når noen brenner for barns rettigheter, og arbeider for at barns stemmer blir hørt og barns hverdag blir satt på dagsorden, da vil jeg være med! Gjennom BiA ble jeg en del av et nettverk av dyktige og engasjerte barnevernspedagoger, som spiller på hverandres kunnskaper og erfaringer for å bygge opp en relevant og solid fagforening.

Som medlem av BiA har jeg fått anledning til å være med på temakvelder, om barn som rettighetshavere, og om det tause barnevernet – hva gjør vi med det, og jeg har også vært på sosial pedagogisk kokkekurs. Sammen med Unio arrangerte BiA en konferanse om flerfaglighet og samarbeid med de sårbare barna, og som en del av Akademikerforbundet får man mulighet til å delta på en rekke interessante kurs. Jeg har vært blant annet vært på tillitsvalgtkurs og workshops. BiA tar initiativ, de er synlig i media, og syns og høres der det snakkes om barn. Som medlem av BiA får man anledning til å bli en del av et relevant fagmiljø som er aktivt med i samfunnsdebatten.

Jeg har nå vært en del av BiA i over et år, og jeg ønsker å informere studenter om hvor viktig det er å være fagorganisert allerede som student. Som studentmedlem i BiA er jeg med på å bygge opp den profesjonen som ligger mitt hjerte nærmest. En profesjon som vil jobbe for å høre, se og passe på barns rettigheter. Jeg har denne høsten vært med på å møte årets førsteklassinger på HiOA, en bra gjeng med fremtidige barnevernspedagoger og mulige BiA medlemmer.

Vi i BiA ønsker å bli større og flere. Hvis du vil være med å bygge en fagforening for vår profesjon, bli med i BiA! Sammen blir vi større, sterkere og klokere.


Anja Eng – Snart Barnevernspedagog.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as