Mariann Eidberg, leder i TiA

Frilanstolk vant frem med krav om feriepenger fra Nav

Arbeids- og velferdsetaten tar sivilombudets uttalelse til etterretning; tilleggsavtale mellom Nav og frilanstolk var arbeidsavtale.

Etter at en frilanstolk klaget Arbeids- og velferdsdirektoratets avgjørelse om å ikke innvilge feriepenger for en tilleggsavtale med Nav fra 2019 inn for sivilombudet, har Arbeids- og velferdsetaten nå snudd. Sivilombudet slo i sin uttalelse 2021/1064 fast at tilleggsavtalen mellom frilanstolken og Nav var å regne som en arbeidsavtale, og ikke en oppdragsavtale. Dermed konkluderte ombudet med at tolken hadde krav på feriepenger, og ba Nav om å foreta ny vurdering av saken. I den nye vurderingen tar altså Arbeids- og velferdsetaten ombudets uttalelse til etterretning, og vil likevel utbetale feriepenger til frilanstolken.

- Vi ser på dette som en stor og viktig seier for frilanstolkene som tar oppdrag for Nav. TiAs holdning er at Navs tilleggsavtaler i realiteten er arbeidsavtaler, og at frilanstolkene som inngår disse avtalene med Nav skal betraktes som arbeidstakere, uttaler Mariann Eidberg, leder i TiA, som er et fagfellesskap for tolker i Akademikerforbundet. Frilanstolken som klaget Nav inn for sivilombudet er medlem i TiA, som har fulgt opp og støttet tolken. Og Eidberg tror saken vil få ringvirkninger for frilanstolkene og måten Nav har organisert frilanstolkområdet.

- Det første er selvfølgelig at frilanstolker som har hatt tilleggavtale med Nav nå kan – og bør – fremme krav om feriepenger. Videre må sivilombudets klare konklusjon også innebære rett til tjenestepensjon og eventuelt overtidsbetaling, og at Nav nå fremover må gå til tidsbegrenset ansettelse av de frilanstolkene de ønsker å knytte til seg på slike avtaler, påpeker TiA-lederen.

Er du frilanstolk for Nav og lurer på om du har krav om feriepenger, kan du ta kontakt med TiA – vi er der for deg.


Sivilombudets uttalelse
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as