Fullt gjennomslag for å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser

Regjeringen har i dag fremmet for Stortinget at den vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser. – For hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, som stod samlet utenfor Stortinget i 2015 i det som er moderne arbeidslivshistories største politiske generalstreik, er dette en gledes dag, sier Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio.

– Dette var en bestemmelse som aldri skulle sett dagen lys og vi er svært fornøyde med at regjeringen leverer i ekspressfart på arbeidslivsområdet, uttaler Dahle.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik er klar i sin tale.

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, sier hun.

Bestemmelsen om generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år ble innført i 2015. Bestemmelsen skiller seg ut ved at den ikke stiller krav til særskilt begrunnelse for å kunne ansette midlertidig.

– Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å styrke ansattes rett til fast ansettelse, og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv, forklarer Tajik.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f bryter med lovens sentrale prinsipp om faste ansettelser i norsk arbeidsliv.

– Regjeringen mener adgangen til midlertidig ansettelse skal begrenses mest mulig til situasjoner der det er et særlig og tidsavgrenset behov. Vi har vært tydelig på at vi ønsker å oppheve denne bestemmelsen, slik også Fougner-utvalgets flertall foreslår.

– Midlertidige ansettelser og andre former for løsere tilknytning til arbeid gir utrygghet for den enkelte med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt, og bidrar til økte forskjeller både i arbeidslivet og samfunnet, sier statsråden.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as