Gigantomstillingen av Vegvesenet: Hvordan gikk det med våre medlemmer?

Statens vegvesen ville kutte internkostnader med 1,7 milliarder og flytte over 1 800 ansatte til fylkene. Unio-tillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundet og nestleder i styret for Region Innlandet Mizanur Rahaman representerte forbundets og hovedorganisasjonens medlemmer for å påse at prosessen gikk ryddig for seg.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

1.800 ansatte skulle flyttes over til fylkeskommunene i forbindelse med avvikling av Sams vegadministrasjon. Dette har i praksis ført til at de to tidligere kollegene i Statens vegvesen, Øystein Lauen og Mizanur Rahaman fra og med 1. januar har fått forskjellige arbeidsgivere, Øystein Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling og Mizanur Statens vegvesens divisjon for drift og vedlikehold.

Ryddig prosess

- Konklusjonen må være at prosessen stort sett har gått ryddig for seg, understreker de to, og Statens vegvesens kutt i budsjettet på 1,7 milliarder er i rute. På bemanningssiden er det færre som har startet i ny jobb i fylkeskommunene enn det som var forutsatt. Samtidig har det gått rimelig greit siden Vegvesenet har hatt en del naturlig avgang og folk som har gått av med pensjon.

Må ansatte nye

- Fylkeskommunene har i øyeblikket litt for få folk i forhold til det som var målet, der er vi fortsatt i prosess med å ansette nye. Stort sett må vi si at vi er i rute, ikke minst med litt ekstra drahjelp fra regjeringen, forteller Øystein Lauen. Vi ser at det er behov for litt mer tid på enkelte områder, både på utstyrssiden, men også når det gjelder nødvendig kompetanse. Så det vil være nødvendig med gode samarbeidslinjer mellom Vegvesenet og fylkeskommunene selv om det er to juridiske adskilte enheter, understreker han.

Hvordan gikk det for medlemmene?

- Av de positive ting kan nevnes at de ansatte som blir overført til Innlandet fylkeskommune, i utgangspunktet skal kunne bli på det geografiske stedet de hadde sin arbeidsplass før nyttår, forteller Øystein Lauen. For de som har fått nytt arbeidssted på Hamar har det blitt forhandlet fram gode kompensasjonsordninger for reise og reisetid samt hjemmekontor. Det er ordninger som har en varighet på fem år.

God involvering av de ansatte

- Medlemmene våre har i stor grad blitt berørt, mener Mizanur Rahaman. Med denne omorganiseringen har lokallaget i Statens vegvesen blitt delt i to. Men det har vært lite uro blant medlemmene i denne prosessen. Det at ingen skulle sies opp ble tidlig kjent. Det ble også tidlig kjent at de ansatte fikk muligheten til å gjøre et valg, om de var interessert i å gå over i fylkeskommunen. Dette ga en følelse av å kunne være med på å påvirke sin egen framtid.

Medlemsmøter med juridisk bistand

Dessuten hadde vi i forkant av den interne prosessen i Vegvesenet kontakt med forbundets sekretariat. Vi gjennomførte medlemsmøter her på Lillehammer der medlemmene kunne få råd og bistand fra forbundets advokat. Det var nyttig, og da vi skulle ta stilling til om vi skulle flytte over til fylkeskommunen, var alle klar over hva de skulle etterspørre i sine nye arbeidsavtaler. Dette ser ut til å ha skapt nødvendig trygghet og ro hos våre medlemmer.

Hvordan tilpasse seg det nye Innlandet fylke?

- Det vil være nødvendig å kalle inn til medlemsmøte om ikke lenge, forteller de to. Der må vi ta stilling til en ny organisering. Fram til nå har vi hatt Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og heretter blir det kun Innlandet fylkeskommune, noe som fører til at vi vil få et lokallag med et betydelig antall medlemmer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as