Gleder seg til å ta fatt som HTV i Oslo kommune

Som fersk hovedtillitsvalgt (HTV) i Oslo kommune, vil Sølvi bruke tida i startfasen til å få oversikt, bli kjent med grasrota og etter hvert finne ut av hvor utfordringene ligger.
Hun er veldig fokusert på hva medlemmene er opptatt av i sin arbeidshverdag.

- Jeg er beæret og veldig takknemlig for den tilliten jeg har fått, og skal gjøre mitt beste for å være en tilgjengelig hovedtillitsvalgt, understreker hun.

Hun synes vårens lønnsoppgjør gikk bra, men fremhever at hun ikke riktig ennå fikk deltatt fullt ut - i neste runde går hun «all in».

Tekst: Torill Marie Høyer
Foto: Privat

Selv om Sølvi beskriver seg som fersk, gjelder dette riktignok som HTV i Oslo kommune, men ikke som tillitsvalgt i fagforenings- og organisasjonsøyemed.Der er hun absolutt ingen fersking, tvert imot, noe som ganske sikkert er en av grunnene til stadig fornyet tillit fra kollegaer som vil ha nettopp henne til å fronte deres interesser.

I Oslo kommune siden 1996

Sølvi ble uteksaminert som sosionom fra Høgskolen i Oslo i 1996, og fikk jobb med en gang i Oslo kommune. Der har det vært nok å ta fatt i og der har hun jobbet siden. I dag har hun tittelen fagkonsulent og jobber siden 2005 i Seksjon for tilrettelagte boliger og dagtilbud, som blant annet administrerer tjenester til psykisk utviklingshemmede.

- Jeg er stolt av sosionomtittelen, selv om den er litt gammeldags. I dag brukes betegnelsen bachelor i sosialt arbeid, men tittelen sosionom betyr «en som kjenner samfunnet» hvilket passer godt til arbeidsfeltet, der det er påkrevd å ha gode kunnskaper om samfunnet.

Lærte å håndtere arbeidskonflikter

Det kan også være en fordel å være sosionom når man helt uforvarende dumper opp i arbeidskonflikter.
Sølvi startet sin karriere på et av sosialkontorene på Oslos beste vestkant og der havnet hun rett opp i en voldsom arbeidskonflikt.

- Jeg tror at det var da interessen for tillitsvalgtarbeid virkelig startet, og dette lærte jeg veldig mye av, forteller Sølvi. Jeg var da medlem av FO, og ble HTV i bydelen i årene 1997-2003.

Sølvi forteller videre at hun en periode var uorganisert, før hun ble vervet til Akademikerforbundet da hun startet i jobb på Bestillerkontoret i 2005. - Min kollega var medlem av Akademikerforbundet og var ute etter gratis kinobilletter som var vervepremien da, ler hun. I Akademikerforbundet følte Sølvi seg hjemme fra dag en.

Lokale forhandlinger – «learning by doing»

Igjen ble Sølvi hovedtillitsvalgt, men denne gang for Akademikerforbundet, og denne gang i Bydel Vestre Aker hvor Bestillerkontoret ligger.

- Da var det behov for tillitsvalgte som kunne ta lokale forhandlinger, så jeg tok på meg dette - og det har jeg aldri angret på. Det var lærerikt. Lønnsforhandlinger læres best når man er midt oppe i det. Rett og slett «learning by doing», sier Sølvi. Med årene har hun blitt en dreven lønnsforhandler og har deltatt både i forbundsvise forhandlinger og gruppe-forhandlinger. – Gruppeforhandlinger er også ok, mener hun.

- Så du har aldri gått på kurs for å lære og forhandle?

- Jo, jeg har deltatt på grunnkurs i regi av Akademikerforbundet, som var veldig nyttig, og jeg må si at jeg har hatt god kontakt med Akademikerforbundet under forskjellige forhandlinger og har fått god rådgivning og hjelp.

Tilbakeblikk: Fra privat til offentlig sektor

Sølvi har også lang arbeidserfaring fra privat sektor innen servicenæringen før hun bestemte seg for å ta høyere utdanning som sosionom. Opprinnelig kommer Sølvi fra Ørsta på Sunnmøre, men flyttet til Oslo som 18-åring for å jobbe.
-Jeg var eventyrlysten og ville ut å reise. Jeg fikk blant annet jobb i Høeghs Rederier og andre norske båter, og fartet noen år rundt i Asia og USA. På midten av 80-tallet jobbet jeg som administrasjonssekretær i Diners Club, og på slutten av 80-tallet i Saga Solreiser. Så bestemte jeg meg for å bli flyvertinne, men manglet tysk og satte meg på skolebenken igjen. Jeg trivdes veldig godt som student, og ble kjent med nye mennesker med andre innfallsvinkler til livet. Ett år ble til flere, og flyvertinnedrømmen ble etter hvert skrotet til fordel for en utdanning hvor jeg kunne jobbe med mennesker. I og med at jeg stiftet familie i samme tidsrommet, hadde jeg også et klart mål om en jobb i kommunen med ordnede arbeidsforhold, forteller Sølvi.

Hun har aldri angret på de flotte erfaringene det ga henne som ung å jobbe innen servicenæringen, men behovet for mer stabilitet og trygghet er viktig når man har familie og barn. Og stabilt og trygt har det vært å ha fast jobb i Oslo kommune i alle disse årene, og den menneskelige erfaringen fra arbeidserfaringen i privat sektor kom veldig godt til nytte under sosionomstudiene, mener Sølvi.
Akademikerforbundets politikk og retningslinjer

- Hva mener du er viktig for deg å legge vekt på fremover nå?

- Planen er å bli enda bedre skolert og oppdatert når det gjelder Akademikerforbundets politikk og ideologi. Min plan er at dette skal skje raskt. Når jeg snakker på vegne av Akademikerforbundet, vil jeg være god og trygg på det grunnleggende. Det passer meg veldig godt at Akademikerforbundet er et partipolitisk nøytralt forbund, og det betyr mye for meg når jeg skal representere Akademikerforbundet utad, sier Sølvi.

Hun understreker videre at medlemmenes behov står høyt på lista.

- Det at medlemmene skal føle seg viktige er noe jeg er veldig opptatt av, og at ikke enkeltmedlemmene føler at de drukner, slik som man kanskje kan føle det i større forbund.

Besøke arbeidsstedene uten HTV

- Derfor vil jeg satse på å være tilgjengelig, for jeg mener at tilgjengelighet er konfliktdempende. Så vil jeg også reise ut på de ulike arbeidsstedene, først og fremst der det ikke er hovedtillitsvalgte. Det å reise rundt og vise seg frem tenker jeg er viktig. Hele det første året vil jeg bruke mye tid på grasrotarbeid, sier Sølvi.

Hun gleder seg veldig til dette arbeidet og tenker at ved å påta seg verv av litt tyngre karakter kan man utvikle seg selv som person.

- Jeg har også lært mye av mitt engasjement i vervet som styreleder i Dyrebeskyttelsen i Oslo opp gjennom årene. Det er viktig å være god på kommunikasjon, sier Sølvi, som også vil tilføye at synlige, gode ledere er til inspirasjon for både henne og andre, og at hun er opptatt av at god ledelse er viktig.

Rekruttering via «Workplace»

- Har du noen gode ideer til rekruttering?

- Nå i disse digitale tider vil jeg nevne «Workplace» som er et nytt kommunalt verktøy for informasjonsutveksling. Jeg forsøker nå å bygge opp en profil hvor jeg vil dele viktig informasjon til både medlemmer og ikke-medlemmer. Jeg tenker vi må surfe litt på den digitale bølgen, og prøve oss litt frem for etter hvert å se hva som funker, mener Sølvi. Hun håper de unge og uorganiserte kan ha nytte av markedsføringen på «workplace». – Det å være organisert i en fagforening er veldig viktig. Man kan lett falle utenfor og på sidelinja, ikke minst lønnsmessig, hvis man er uorganisert, avslutter Sølvi.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as