God rolleavklaring fra NAV

- Tolken skal ikke være sjåfør.

Tolketjenestens ressurskontor for personer med døvblindhet har kommet med en avklaring om tolken kan fungere som sjåfør for døvblinde. Ressurskontorets konklusjon er at tolken ikke kan være sjåfør, og henviser til at rundskriv til folketrygdloven §10-7g sier at tolken ikke skal ha andre oppgaver enn tolking, ledsaging og beskrivelse.
 
I henhold til avklaringen kan det i spesielle tilfeller åpnes for at tolken kjører døvblinde. Dette skal da vurderes av ressurskontoret, og kjøringen blir en del av oppdragets innhold og behandles som tolketid.
 
Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) vil berømme ressurskontoret for å ha landet på en god konklusjon, som også er i tråd med vårt arbeid for å profesjonalisere tolkeyrket. Konklusjonen bygger på en omfattende og grundig behandling av problemstillingen, og danner et godt grunnlag for lik praksis og likt tjenestetilbud over hele landet.

/share/mime/48/pdf.png Tolk som sjåfør
(informasjon-til-tolker.pdf, 62kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as