Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

I morgen lanseres en kampanje mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Dette er starten på en EU-kampanje som er ment å forebygge og forhindre at arbeidstakere utvikler muskel- og ryggplager på jobb.

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» varer i to år, og lanseres i Norge med et webinar fredag 23. oktober.

Det er Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet som samarbeider om kampanjen.  Unio-forbundene Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund representerer Unio i prosjektgruppa for kampanjen.

Muskel- og skjelettlidelser er sammen med lettere psykiske lidelser hovedårsaken til sykefravær i Norge. Det gir nedsatt livskvalitet, og har konsekvenser både for den berørte, arbeidsplassen og samfunnet.  Målet med kampanjen er å gi nyttige tips og informasjon som forhindrer plager og sykdom.

Her finner du lenke til påmelding til webinaret

Du finner mer informasjon på nettsidene til Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as