Har du forsikret dine kjære barn?

Mange spør seg om man trenger barneforsikring i Norge hvor vi har et offentlig helsevesen og et godt stønadssystem. Noen mener at vi ikke trenger å forsikre våre barn, mens andre mener at barneforsikringen kommer godt med som et supplement til de offentlige ordningene.

Ved utgangen av 2018 var det ca. 600 000 barn som var dekket av en eller annen form for barneforsikring. Dette utgjør over halvparten av alle barn i Norge under 18 år.

Det finnes flere varianter av barneforsikring og foreldre bør spørre seg hva barnet og familien har behov for dersom barnet rammes av sykdom eller ulykke. Prisen på forsikringen vil også være en faktor man må vurdere når man skal velge.

En barneulykkesforsikring er rimelig og enkel, og den dekker behandlingsutgifter og erstatning ved medisinsk invaliditet etter en ulykke. En slik forsikring kan kjøpes uten å måtte levere helseopplysninger om barnet.

En barneforsikring er mer omfattende, og den dekker medisinsk invaliditet både etter sykdom og ulykke, samt at den som oftest har en uføredekning. Forsikringen vil da gi foreldre og barn en ekstra økonomisk trygghet i hverdagen. Den er noe dyrere enn en barneulykkesforsikring, og som regel er det krav om helseopplysninger.

Da det er langt mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke, er det viktig at forsikringen har denne dekningen. Akademikerforbundets barneforsikring dekker selvfølgelig både medisinsk invaliditet og uførhet. I tillegg gir den også dekning ved alvorlige tilstander, dagpenger ved sykehusopphold, ombyggingsstønad m.m. Nyhet! Fra 2019 dekker forsikringen leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Gjennom ditt medlemskap i Akademikerforbundet får du kjøpt en av markedets beste barneforsikringer til en veldig hyggelig pris, kun kr. 1 772 per år. Du kan kjøpe forsikringen både til dine barn og barnebarn som er mellom 3 md. og 18 år. Barnet kan beholde forsikringen ut det året de fyller 26 år.

Ønsker du mer informasjon om forsikringen, kan du lese mer på våre nettsider akademikerforbundet.no/forsikring. Her finner du også påmeldingsskjema som må benyttes hvis man ønsker å kjøpe barneforsikringen.

Ta kontakt!

Har du spørsmål eller ønsker rådgivning, kan du ta kontakt med forsikringskontoret på 21 02 33 69, eller sende en e-post til post@forsikring.akademikerforbundet.no.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as