Høringsinnspill til Byrådssak om barnevernet i Oslo

Akademikerforbundet er en fagforening som er organisert i Unio. Vi organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og andre yrkesgrupper som jobber i ulike deler av barnevernet i Oslo, både som ledere og medarbeidere, i bydelenes barnevernstjenester, i ulike deler av Barne- og familieetaten og i andre instanser og tjenester rettet mot utsatte barn og unge.

Les hele høringssvare i vedlegget.

/share/mime/48/pdf.png Høringsinnspill til Byrådssak om barnevernet i Oslo
(horingssvar-oslobarnevernet-januar-2022.pdf, 302kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as