Hovedstyret i KS må bidra til en bedre løsning for lærerne

Unios største forbund Utdanningsforbundet med over 190 000 medlemmer gjennomfører nå en streik. Lærerne reagerer på at KS i årets forhandlinger sa nei til å kompensere for flere år med mindrelønnsutvikling sammenholdt med andre ansatte i kommuner og fylkeskommuner. De streikende har Unios klare støtte. De har også Akademikerforbundets klare støtte, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Kommmunesektoren har et stort og klart ansvar for at barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring gir god kvalitet til barn, unge og voksne.

Derfor er det provoserende å registrere at KS snakker ned betydningen av lærerutdanningen. Helge Eide og Tor Arne Gangsø i KS skriver i Nationen at lærerutdanning ikke er nødvendig for å undervise. Den fratar lærerutdanningen, og dermed også lærerprofesjonen, faglig autoritet. Dette er en holdning til kompetansekrav som Akademikerforbundet tar sterkt avstand fra. Kompetanse må verdsettes i forhold til læreryrke og andre fagområder. Framtidens velferdstjenester blir svekket om KS ikke endrer kurs.

Det er gledelig at stadig flere politikere og lokalpolitikere nå setter spørsmålstegn ved hvordan KS opptrer som arbeidsgiver, men det spørs hvor lenge sentrale politikere kan stå på sidelinjen og se hvordan KS forvalter sitt arbeidsgiveransvar. Det er tross alt de som jo vedtar målene, rammene og i stor grad bestemmer ressursene til norsk skole

Den øverste ledelsen i KS består at Hovedstyret i KS. Styret består av består av lokalpolitikere fra de fleste partiene som er representert på Stortinget. Ledelsen består av H, Ap og Sp, men også SV, FrP, Venstre og KrF er blant partiene som er representert i KS-styret.

21.september møtes hovedstyret i KS i Kirkenes.  Det er første møte i hovedstyret etter skolestart og etter opptrappingen av lærerstreiken.

Akademikerforbundet forventer at den politisk valgte ledelsen i KS åpent diskuterer og gir sin vurdering av den alvorlige situasjonen vi er i. Streiken må løses i dialog med KS, men da må den politisk valgte KS-ledelsen også gi marsjordre til sin administrasjon om det.

Lærerne den største yrkesgruppa i kommunesektoren, og utgjør en fjerdedel av de ansatte. De er også blant de som har lengst utdannelse i kommunesektoren. Da må man kunne forvente at hovedstyret i KS også tar sitt ansvar overfor denne store utdanningsgruppen i kommunene.

Alle partier har i sine program fine og gode formuleringer om viktigheten av kvalifiserte lærere og fremhever hvor viktig lærerne er for elevenes læring. Det er selvfølgelig grunn til å være glad og takknemlig for hvordan de poliske partiene gir uttrykk for viktigheten av kvalifiserte og høyt utdannede lærere i skolen, men desto større grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor lærerne ikke blir verdsatt av arbeidsgiver KS. De siste års lønnsoppgjør viser dessverre det.

Derfor støtter vi lærerstreiken og håper KS sitt hovedstyre nå bidrar til en bedre løsning for lærerne.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as