Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere

Tillegg i Forsvaret gjør at andre ansatte i staten får dårligere lønnsutvikling. – Et uholdbart system, mener lederen av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at industrien hadde høyere lønnsvekst i 2020 enn offentlig sektor. Tallene viser også at statsansatte hadde en samlet lønnsvekst på 1,8 prosent – men at lønnsveksten for statsansatte utenfor Forsvaret var på bare 1,5 prosent. Langt under lønnsveksten i industrien på 2,2 prosent i 2020.

Det får forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind, til å se rødt.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as