Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har idag oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 til 2,4 prosent. I februar var anslaget 2.2 prosent.

–  Det er viktig at partene i lønnsoppgjøret har et best mulig anslag på hvor mye prisene vil stige når vi går til forhandlinger, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i TBU.

TBU har oppdaterte forutsetningene om utviklingen i elprisen, oljeprisen og kronekursen i den nye beregningen av konsumprisveksten.

–  Alle de tre endringene trekker i retning av høyere prisvekst, men endringen i oljeprisforutsetningen trekker mest opp, sier Orskaug.

– Usikkerheten om konsumprisvekstanslaget er fortsatt stort. En annen utvikling i kronekursen og energiprisene vil påvirke konsumprisveksten. La oss håpe at vi ikke opplever det samme som i 2018 da økte el-priser nullet den fremforhandlede reallønnsveksten, slutter Unios sjeføkonom.

Pressemeldingen fra TBU finner du her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as