Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for prisveksten. For året tror TBU veksten i konsumprisindeksen KPI blir 1,4 prosent.

Dagens anslag er 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget som ble gitt i juni.

– Konsumprisindeksen i juni og juli viser klart høyere underliggende prisvekst, sier sjeføkonom Erik Orskaug. Han er Unios medlem i det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

– Det er særlig matvareprisene som har økt mer enn tidligere anslått, sier Orskaug.

 

Her kan du lese regjeringens pressemelding om saken

 

Her er juni-rapporten fra TBU
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as