Hva du bør være obs på om du skal skrive oppsigelse

Skal du slutte i din nåværende stilling? Da er en skriftlig oppsigelse på sin plass. Samtidig som du retter blikket mot nye horisonter, vil du navigere deg riktig i en oppsigelse. I denne veiledningen får du vite hvordan du går frem før, ved og under oppsigelsen.

Oppsummering av oppsigelsen din

  1. Forbered arbeidsgiver på at du vil levere en oppsigelse.
    Slik kan arbeidsgiver lettere ta stilling til situasjonen, og dere kommer begge bedre ut av den.
  2. Lever en skriftlig oppsigelse som er kort, enkel og tydelig.
    Selv om å oppgi begrunnelse er valgfritt, kan det lønne seg å nevne hvordan du har vokst fra arbeidsforholdet.
  3. Sørg for å få en god attest og referanse.
    I oppsigelsestiden vil du jobbe som du ellers ville gjort. Slik sikrer du en god attest og referanse for fremtiden.

Før du leverer oppsigelse som arbeidstaker

Har du fått jobbtilbud et annet sted? Har tiden kommet for å avslutte arbeidsforholdet? Når du har bestemt deg for å si opp stillingen, vil du gjerne forberede arbeidsgiveren din. Slik kan arbeidsgiver lettere ta stilling til situasjonen.

Gi beskjed om at du slutter og vil levere en formell oppsigelse. For tydelighetens skyld kan det lønne seg å forklare kort hvorfor. Samtidig som du vil være ærlig i en samtale, vil du fokusere på dine verdifulle opplevelser siden du jo skal gå videre.

Obs! En muntlig oppsigelse er like bindende som en skriftlig oppsigelse. Sistnevnte fungerer uansett sterkest fordi det er et bevis og unngår tvil.

Hvordan skrive oppsigelse?

Oppgi begrunnelse for oppsigelsen – eller ikke

Som arbeidstaker har du ingen plikt til å oppgi en årsak for oppsigelsen. Likevel kan en begrunnelse lønne seg. Det sørger for at begge parter står igjen med samme forståelse av situasjonen. Du trenger ikke gå i dybden. Hold det kort, enkelt og tydelig!

Spesifiser oppsigelsestiden din i oppsigelsen

Når du sier opp stillingen, er det vanlig å jobbe en periode inntil du kan avslutte arbeidsforholdet helt. I denne perioden, oppsigelsestiden, skal arbeidsgiver få tid til å finne en ny kandidat.

Sjekk oppsigelsestiden som gjelder deg i din arbeidsavtale. Med mindre annet er avtalt, i arbeids- eller tariffavtale, gjelder én måned oppsigelsestid. Ønsker du eller arbeidsgiver en annen oppsigelsesfrist enn du har, fordrer det tariffavtale. Egne oppsigelsesfrister gjelder deg som har vært ansatt i 5 eller 10 år sammenhengende i bedriften, og er over 50 år.

Oppsigelsestiden gjelder fra første månedsskifte etter dagen du sier opp. Avklar gjerne siste arbeidsdag i oppsigelsesbrevet. Slik sørger du for at du og arbeidsgiveren er av samme oppfatning.

Hva med oppsigelse i prøvetiden?

Når du selv sier opp i prøvetiden, kreves ingen skriftlig oppsigelse. En form for beskjed om at du ikke vil fortsette i jobben er tilstrekkelig. Likevel anbefales skriftlig oppsigelse for å unngå tvil. Med mindre annet er avtalt, gjelder 14 dager oppsigelsestid i prøvetiden.

Utestående lønn, feriepenger eller godtgjørelse i oppsigelsen

Har du eventuell lønn, bonus, overtid, feriepenger eller reisegodtgjørelse som ikke er utbetalt? Oppsigelsesbrevet er en gyllen mulighet til å adressere dette. Spesifiser periode og beløp for godtgjørelsen. Vanligvis skal all godtgjørelse utbetales siste lønningsdag.

Fokuser på verdifulle arbeidserfaringer i oppsigelsen

Når du skal gå videre fra arbeidsforholdet, og inn i nytt, vil du trekke frem erfaringer som var spesielt verdifulle og positive for deg i oppsigelsesbrevet. Slik kan du og arbeidsgiver avslutte på god fot – også på formelt vis.

Hvordan levere oppsigelsen, og veien videre

Oppsigelsestiden er som all annen arbeidstid – derfor vil du jobbe som du gjorde før. Slik får du en god referanse for fremtiden. Sørg også for å få med deg en attest som du kan vise til fremtidige arbeidsgivere.  

Lurer du på hvilke regler som gjelder deg, eller hvilke rettigheter du har som arbeidstaker? Vi i Akademikerforbundet har rådgivere som kan bistå deg. Det er kort vei til hjelp, så ta kontakt med oss i dag!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as