TiA-aktiviteter

TiA-konferansen 12.-13. mars er den største og viktigste aktiviteten i 2020. Les mer om den, fagkveld, digital tolkeformidling og annet her.

TiA-konferansen

Husk å melde deg på TiA-konferansen 12.-13. mars 2020 i Oslo! Tema er "Tolkens helse, miljø og sikkerhet" og Ragna Rygh Svela og Katharine C. Williams holder tolkefaglige innlegg i tillegg til andre spennende innlegg om vår nye organisasjon. Se mer info og påmelding på "min side" - "kurs/møter". Medlemmer får reise og opphold dekket.

Tariffkonferanse

20.-21. januar arrangerer Akademikerforbundet sin årlige tariffkonferanse der leder Mariann Eidberg og nestleder Helge Edland i TiA deltar på deler av programmet.

Møte i Oversetterforum torsdag den 23.01.2020

Oversetterforum, som har bestått av representanter fra de forskjellige oversetter- og tolkeforeningene i Norge, har ligget nede noen år, og nå har Norsk Oversetterforening tatt initiativet til å ta opp tråden igjen. Formålet med forumet er å være orientert om hverandres arbeid, at man kan samle seg om felles saker og stå solidariske med hverandre og med kolleger i andre land som kan ha bruk for støtte.

På dagsorden står: Statusapporter fra foreningen. Hva kan vi bruke forumet til? Skal vi gjenoppta møteplassen? og eventuelt.

TiA representeres i møtet ved TiA-leder Mariann Eidberg.

Digital tolkeformidling

NAV ser nå på muligheten for bruk av CRM(Customer Relationship Management til digital tolkebestilling og tolkeformidling, herunder bedre løsning for oversikt over ledige oppdrag og digital kommunikasjon mellom tolketjeneste og frilanstolk. Det har vært gjennomført en vellykket demonstrasjon på interne møter i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og NAV har nå besluttet å starte arbeidet med å utvikle en løsning for tolkebestilling og tolkeformidling i Salesforce.

Før de bestemmer hva de skal sette i produksjon først, trenger teamet å få mer detaljert innsikt i behov fra de som vil bli brukere av systemet, blant annet frilanstolker. Derfor er TiA invitert til et innspillsmøte onsdag 22. januar 2020. TiA-leder Mariann Eidberg og styremedlem Kathrine G. Rehder deltar i møtet.

Fagkveld

Hold av torsdag kveld den 27. februar kl. 18.30-21.30 for fagkveld med professor og tolk Anna-Lena Nilsson fra NTNU. Sted: OsloMet. Mer info og arrangement på Facebook kommer.


Forresten, TiA har nå nesten 80 medlemmer!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as