Hva skjer under mekling?

Unio er nå i mekling i statsoppgjøret. Her gjør vi greie for hva som skjer i meklingen, og hvorfor vi ikke kan videreformidle det som skjer i underveis i meklingen.

I begynnelsen av tarifforhandlingene blir kravene lagt frem for motparten/arbeidsgiver. Hvis partene, organisasjonen på arbeidsgiversiden og organisasjonen på arbeidstakersiden, ikke kommer til enighet innen en gitt frist, må de i første omgang møte til mekling hos Riksmekleren. Streik blir det først hvis heller ikke riksmekleren greier å få partene til å bli enige.

Underveis i meklingen pågår det stadig møter mellom partene og Riksmekleren. Partene kan ha møte med hverandre uten Riksmekleren, partene kan ha møte seg i mellom med Riksmekleren til stede, eller den enkelte part (på arbeidsgiversiden eller arbeidstakersiden) kan ha møter med Riksmekleren alene. I denne fasen jobbes det hardt for å komme frem til en løsning, og enda hardere når fristen for meklingen nærmer seg.

I denne situasjonen er det kun riksmekleren som kan uttale seg om innholdet og fremdriften, partene sier ingenting. Årsaken er at det raskt ville ødelegge klimaet i meklingen hvis det som blir sagt i meklingsmøtene kommer i media eller andre kanaler.  

Meklingsfristen i år er satt til klokken tolv natt til torsdag 26. mai. Av og til pågår meklingen på overtid. I utgangspunktet er det ingen grense for hvor lenge man kan mekle på overtid. Det er det partene selv som bestemmer. I 2009 foregikk meklingen i Unio Stat en uke på overtid.

Dersom partene ikke blir enige er streiken et faktum. Arbeidstakerne legger da ned arbeidet. Retten til å streike er en grunnleggende rett de ansatte har.

Noen ganger ender en konflikt med at Riksmekleren innkaller til ny mekling når det er grunnlag for det. Fører meklingen fram, avsluttes konflikten
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as