Marianne Skaflestad skapte en god og levende dialog med svært lydhør forsamling medlemmer i forbundets Region Øst.

Hvordan håndtere hersketeknikker i arbeidslivet?

Region Øst satte dette temaet opp på sitt høstlige medlemsmøte. Og at dette var et relevant tema, var det ikke noe tvil om da de rundt 25 medlemmene ble trukket med i en dialog av en svært engasjert foredragsholder.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

Marianne Skaflestad var invitert av Region Øst til å dele sine erfaringer som psykiatrisk sykepleier, leder og ikke minst som en foredragsholder som klarer å engasjere større forsamlinger.
Hennes budskap var både at sjansen for at du kan bli utsatt for hersketeknikk fra andre eller at du som tillitsvalgt må bistå i en slik situasjon er svært stor. Da må vi være forberedt og vite hvordan vi skal håndtere situasjonen, understreket hun.

- Mennesker er en dyreart der noen av oss utøver dominansadferd i sosiale samspill. De tradisjonelle teknikkene er: Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse av alt du gjør og påføring av skyld og skam. Marianne Skaflestad hadde nok av eksempler på disse hersketeknikkene.

- Som oftest vil det «å herske» bestå i at man ønsker å framheve seg selv på andres bekostning, fortalte Marianne Skaflestad. Foruten de nevnte teknikkene, finnes det også andre. Det kan være når du får høre: «Du er alltid sånn» eller at du i diskusjoner blir tillagt meninger du ikke har. Gi skyldfølelse og påføre skam er også en ofte brukt hersketeknikk og kan bli brukt gjennom ydmykelser, latterliggjøring, blottstilling eller ærekrenkelser. Kunnskap er makt, understreket hun. Det å tilbakeholde relevant informasjon, dele informasjon med noen andre, men ikke med alle, er også en effektiv hersketeknikk, mente Marianne Skaflestad.

Tilhørerne fikk en rekke eksempler og det beste av alt var at foredragsholderen også hadde en rekke forslag til hvordan man best burde håndtere slik ukultur på arbeidsplassene. Svært engasjerte tilhørere gjorde at alle følte de hadde fått noe med seg tilbake til sin arbeidsplass.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as