Hvorfor være medlem?

Det enkle er ofte det beste:
Tenk over hva du selv setter pris på ved medlemskapet. Her er en liste over hva vi ofte hører:

  • Jeg valgte Akademikerforbundet, for jeg ønsker at noen skal ivareta mine interesser på arbeidsplassen.
  • Jeg ville være medlem i et forbund som er partipolitisk nøytralt.
  • Jeg ønsket at noen skal forhandle for meg.
  • Jeg opplever at kursene til Akademikerforbundet gir meg økt kompetanse som også er nyttig i jobben min.
  • Det er lav kontingent og det gis fradrag for kontingenten på skatten.
  • Jeg har spart mange tusen kroner på å flytte forsikringene mine til Akademikerforbundets forsikringskontor.
  • Akademikerforbundet er ubyråkratisk, og det er kort vei til hjelp.
  • Jeg opplever å være del av et nettverk.

Nettverk

I Akademikerforbundet får du tilgang til ulike nettverk, både lokalt, regionalt og sentralt. For å blåse litt liv i lokallagene etter en lang periode med pandemi og færre fysiske møteplasser, har vi i november en koppekampanje.

Lokallag med mer enn ti medlemmer og som har tillitsvalgt har fått tilsendt en pakke med kopper, kaffe og sjokolade, samt en quiz og tips til hva man kan prate om.

Om du er tillitsvalgt for mer enn ti medlemmer og ikke har mottatt en slik pakke, kan det være at vi har feil e-postadresse på deg i vårt medlemsregister. Send en e-post til post@akademikerforbundet.no, så får vi rettet opp i dette

Vi ser at enkelte miljøer får en boost ifm. streikearbeid. Kollegaer oppdager hverandre som medlemmer i Akademikerforbundet og knytter kontakter. Dette bør man gjøre uavhengig av streik. Nettverk og fellesskap gir styrke og økt innflytelse.

Et viktig mål: 5000 medlemmer

Ved utgangen av 2021 har Akademikerforbundet litt over 4700 yrkesaktive medlemmer (totalt ca. 5400). I Unio er Akademikerforbundet en del av det som kalles «fellesordningen». Den består av forbundene i Unio som har under 5000 yrkesaktive medlemmer. I mange utvalg må disse forbundene dele en representasjon og det er det største forbundet som kan møte. Når Akademikerforbundet får 5000 yrkesaktive medlemmer, får vi selvstendig representasjon i alle Unios utvalg. Det vil gi Akademikerforbundet økt innflytelse og dette vil merkes hele veien ned til lokalt plan.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as