Hvorfor vil Akademikerforbundet vokse?

Med flere medlemmer

  • får Akademikerforbundet større gjennomslagskraft i saker som berører deg på din arbeidsplass.
  • opplever du et sterkere fellesskap lokalt.

Akademikerforbundet har vedtatt en vekststrategi for inneværende landsmøteperiode (2021-2022).

Noen utfordringer

I arbeidslivet ser vi en synkende organisasjonsgrad, selv om offentlig sektor i mindre grad enn privat sektor er preget av dette. Det ser ut til at yngre generasjoner i mindre grad enn tidligere generasjoner ser verdien av å være organisert. Like fullt er det fortsatt interesse blant unge arbeidstakere når det gjelder å være organisert.
I en tid hvor hjemmekontor i større grad preger arbeidslivet, er det mer utfordrende for forbundet å beholde og rekruttere medlemmer.

Noen muligheter

En forsterket digitalisering av arbeidslivet innebærer at arbeidstakere er mer fortrolige med å bli kontaktet digitalt enn tidligere. Dette åpner for digital verving og digitale medlemsmøter.
I et arbeidsliv med uforutsigbarhet, vil arbeidstakere ha en økt tilbøyelig til å søke trygghet i form medlemskap i en fagforening.
En stadig større andel av arbeidsstyrken tilegner seg kompetanse som gjør det naturlig å søke medlemskap i forbund som har en akademisk profil uten partipolitisk tilknytning.
Akademikerforbundet har i dag utviklet et medlemstilbud som har høy kvalitet sammenholdt med øvrige fagforeninger. Vekstpotensialet er stort.

Du finner vekststrategidokumentet nedenfor.

I 2020 var medlemsveksten samlet på 2,8 prosent, og for yrkesaktive medlemmer 1,2 prosent. Dette er greie veksttall ut fra at vi har vært gjennom et unntaks- og omstillingsår grunnet koronapandemien. Målet er at Akademikerforbundet ved felles innsats i alle organisatoriske ledd skal kunne vise til enda bedre tall i 2021. Du som medlem kan bidra ved å verve en kollega!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as