I frontlinjen under koronakrisen

Alf-Ole Berglund (57) er hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets 315 medlemmer i Vinmonopolet. Utsalgene rundt om i landet har hatt en voldsom omsetning etter at regjeringen lukket grensene. Det betyr igjen at mange av forbundets medlemmer har stått i «frontlinjen» for mulig smitte av koronaviruset.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Han forteller at situasjonen har vært krevende for alle i Vinmonopolet, men kanskje spesielt for dem som har sin arbeidsplass i utsalgene og er i daglig kontakt med kundene.
- Vi har hatt noen få tilfeller av smitte blant ansatte, men stort sett har det gått veldig bra, understreker han.

I starten så vi for oss scenario med en rekke stengte butikker og betydelig smitte blant de ansatte. Sammen med medisinsk-faglige rådgivere har vi klart å få til gode smittevernløsninger i butikkene. Så dette har gått over all forventning.

Like etter 12. mars ble det opprettet beredskapsteam i bedriften og faste møtepunkter mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Her har vi diskutert ulike løsninger og etter min mening har ledelsen ivaretatt de ansatte på en god måte, enten det er bruk av plexiglass i kassene, bruk av vektere til å styre køer, tilgang på håndsprit eller hvordan vi skulle informere de ansatte.

- Dette har vært et teamarbeid, understreker han. Alle parter har lagt godviljen til og vært enige om at dette er noe vi skal få til, forteller Alf-Ole Berglund. Så selv om det har vært et økt arbeidspress og selv om noen medarbeidere har blitt smittet, så har det gått svært bra for de fleste ansatte, legger han til.

I tillegg til at vi organiserer de fleste butikksjefene og mange nestledere landet rundt, finner vi våre medlemmer også blant halvparten av Vinmonopolansatte som jobber på virksomhetens hovedkontor. Av disse sitter nå veldig mange på hjemmekontor i dag. Fra dem har vi fått tilbakemeldinger på at mange savner mye det sosiale, som de normalt opplever fra sin vanlige arbeidsplass. Alf-Ole Berglund understreker at til tross for at medarbeiderne sitter hjemme og jobber, har alle arbeidsoppgaver blitt tatt godt hånd om. Samtidig får vi meldinger om at det er en viss slitasje ved det å sitte alene på hjemmekontor i så lang tid som vi har hatt nå.

Hva med Vinmonopolets samfunnsansvar?

Salget på Vinmonopolet har steget kraftig. Det har sammenheng med bortfall av grensehandelen og tax-free salg fra fly- og fergereiser, samt stengte restauranter og barer.

Undersøkelser viser at forbruket totalt av alkoholholdige drikker ikke har økt, men at økt omsetning skyldes at Vinmonopolet plutselig var eneste leverandør av disse produktene til forbrukerne. Dette viser hvor stor andel av konsumet som kommer fra tax-free og harry-handel i Sverige, legger han til.

- Ja, Vinmonopolet har en schizofren oppgave. Ved siden av at vi skal drive butikk, skal vi også bidra til at alkohol ikke blir et stort samfunnsproblem. Derfor er det svært gledelig at våre alkoholfrie varer også har hatt en økt omsetning. Helsetrender og fokus på sunnere matvaner gir også utslag på vårt salg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as