Informasjon om streiken i frontfaget - streiken ble avsluttet 20.4.2023

Streik fra 21. april

Etter at LO/YS ikke klarte å bli enig med NHO om årets lønnsoppgjør i frontfaget, har LO og YS tatt en del av sine medlemmer ut i streik fra 17. april. Det er varslet en opptrapping av streiken fra fredag 21. april. 

Mye er taushetsbelagt

Viktige detaljer som krav og tilbud fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og deres posisjoner under forhandlinger og i meklingen er i utgangspunktet taushetsbelagt informasjon. Vi kjenner derfor ikke den konkrete årsaken til streiken utover det som har blitt informert om i media.

Hvordan forholder vi oss til konflikten?

Som fagforening forholder vi oss til at det er en pågående streik i deler av privat sektor. Vi kommer også til å forholde oss til streikerammede virksomheter/arbeidsgivere slik som vi vil at andre skal forholde seg til oss når vi har medlemmer i streik. Det innebærer at vi kommer til å unngå å benytte oss av tjenester fra streikerammede bedrifter så langt det er mulig.

Oppgjørene i offentlig sektor er utsatt

Siden praksisen i Norge er at frontfaget (konkurranseutsatt industri) skal forhandle først, er det allerede nå besluttet at de kommende forhandlingene i kommunal sektor og spekter blir utsatt til streiken er over. Forhandlinger i staten vil også bli utsatt, dersom streiken ikke er over før forhandlingsstart. Nye datoer for oppstart av forhandlinger i offentlig sektor vil bli fastsatt senere. Akademikerforbundet og Unio er klare til å starte forhandlingene i offentlig sektor så fort streiken er over og det er fastsatt nye datoer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as