Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad

20.03.2017. Det blir bråk i trygdeoppgjøret til våren. Pensjonistene vil tape igjen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug til Dagbladet.

For tredje året på rad blir det realinntektsnedgang for landets alderspensjonister. Følges dagens reguleringsforskrift får pensjonistene en realnedgang i alderspensjonen på 1,2 prosent i år, etter en nedgang på 1,9 prosent i 2016 og ned 0,5 prosent i 2015.
- Ingen» ønsker dette, men regjeringen har ikke ønsket å endre måten pensjonene reguleres på, sier Erik Orskaug, som kommenterer dette i en lengre artikkel i Dagbladet+ i dag.

I dag reguleres alderspensjonen på følgende måte: Først økes alderspensjonen med lønnsveksten, deretter reduseres det hele med 0,75 prosent. Regjering og Storting har ment at dette er den beste måten å regulere pensjonene på for å oppnå en regulering som gjør at pensjonene øker med halvparten av den reallønnsveksten lønnstakerne har. Tanken er at reallønnsveksten over tid vil øke med 1,5 prosent, da vil en underregulering med 0,75 prosent gi det samme som en direkte regulering med halvparten av lønns- og prisveksten.
- Det kunne de oppnådd direkte ved å regulere med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Dagens reguleringsregime med «minus 0,75 prosent» gir nå svært uheldige utslag og bidrar til å undergrave tilliten til pensjonsreformen, sier Orskaug.
- Stortinget har valgt å underregulere alderspensjonene på en måte som skaper uro blant pensjonistene og det blir mye politisk støy. I år er det stortingsvalg. Nå må noen snart vise handlekraft. Om regjeringen ikke gjør det, må Stortinget gripe inn. Direkte regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst ville hatt større aksept. Det ville gitt ro rundt reguleringen av pensjonene. Hvorfor ikke bare gjøre det? spør han videre.

Les Unios notatserie nr 2 2017 Ny nedgang for alderspensjonistene her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as