Hovedtillitsvalgt Maria Cappelen

Intervju med Maria Cappelen – Tariffavtale med Empet 2023

Tariffavtaler har vært svært ettertraktet i Norge helt siden de ble introdusert for snaut over et århundre siden, og har vært utrolig viktige for arbeidstakeres trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Ikke bare omhandler slike avtaler de mest kjente temaene som lønn og arbeidstid, men tar også for seg slike ting som arbeidsmiljøet, pensjonsordninger, kompensasjon ved overtid, arbeidsutstyr, rett på ferie og fri – ja, rett og slett, alt som har med dine rettigheter på jobb å gjøre. 

I 2023 har DiA gleden av å fortelle at vi har fått inngått ev tariffavtale med EMPET-kjeden som vi er svært stolte av; ledet av vår egne Maria Cappelen som har tatt initiativet i denne saken og stått i spissen over en lengre prosess for å utarbeide bedre vilkår for dyrepleiere.

Hva går EMPET-avtalen ut på?  

EMPET-avtalen er en tariffavtale inngått mellom Akademikerforbundet i EMPET (ved DiA) og dyreklinikkjeden EMPET AS. I korte trekk er det blitt enighet om å gå fra 40 timers uker til 37,5 timers uker, samt at vi har fått opp startlønnen til 420.000 kr i året. Vi har også fått festet en ordning om kompensasjon for videreutdanning og ulike sertifiseringer – en god gulrot for å utvikle seg faglig innenfor bransjen, som vil gjøre oss til enda dyktigere og tryggere dyrepleiere. Dette er et stort skritt i riktig retning for hele yrket. 

Hvem gjelder avtalen for?  

Selv om denne tariffavtalen er inngått mellom Akademikerforbundet og EMPET AS, vil den gjelde for alle autoriserte dyrepleiere. I praksis vil også klinikkassistentene nyte godt av de sosiale bestemmelsene.  

Mange tenker kanskje at Norge og vårt moderne samfunn har kommet langt, med en økonomi og en god arbeidsmiljølov som man kan stole på at man har i ryggen, og man kan kanskje undres over hvorfor tariff er så viktig. En tariffavtale er en gjensidig bindene avtale som skaper en trygghet og fasiliterer bedre samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, da man får langt tydeligere og konkrete rammer å forholde seg til.

Hvorfor har denne avtalen vært nødvendig?

Denne tariffavtalen har vært nødvendig å få på plass for å sikre gode arbeidsvilkår for oss som jobber i EMPET AS. Det er absolutt en god arbeidsplass å være på, men det føles veldig trygt og godt å få vilkår og rettigheter svart på hvitt. Vi håper at denne avtalen vil være en del av det som legger til rette for at dyrepleiere blir værende i EMPET, da bransjen generelt jobber mot en kompetanseflukt. Det vi ønsker er at flere dyrepleiere skal kunne klare å stå i yrket sitt mye lengre enn 10 år, og da er det en forutsetning at de blir ivaretatt på arbeidsplassen.  

Utarbeidingen av en tariffavtale har som regel utsprung i at en fagorganisasjon, på vegne av arbeidstaker, sammen med arbeidsgiver presenterer hver sine ønskede vilkår, og at man igjennom en tidsperiode med forhandlinger blir enige om krav og plikter som da skal overholdes av begge parter. En slik prosess kan være krevende å sette seg inn i, men kan og har stor betydning for mange når avtalen er i boks.

Hvordan har du gått frem i denne saken?


Frøet om en mulig tariffavtale ble sådd da DNV (Den Norske Veterinærforening) klarte å forhandle frem 37,5 timers uker for noen år tilbake. Da tenkte jeg og mine kolleger at det ville være rett å kreve det samme for dyrepleiere og klinikkassistenter. I samtale med sekretariatet i Akademikerforbundet kom vi fram til at vi måtte få på plass en tariffavtale i EMPET. DiA har siden jobbet målrettet for å få på plass en avtale. Det har vært en veldig spennende vei å gå, selv om man ikke alltid er enige. Vi har måttet lage flere krav og revidere dem etter tilbakemeldinger fra arbeidsgiver, men også innad i Akademikerforbundet. Da vi til slutt kom frem til et krav vi kunne enes om, hadde vi et fysisk møte hvor begge parter gikk gjennom ordlyden i avtalen og vi jobbet med å oppklare uklarheter. Det har vært en kjempelærerik prosess og som jeg ikke ville vært foruten. Jeg har definitivt lært at det er viktig å være pragmatisk og åpen for å finne en løsning med arbeidsgiver samtidig som man må vite hvor skoen trykker for medlemmene sine. De viktigste sakene våre har vi kjempet for - og det har vi vært stolt over. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as