Ja fra samtlige Unio-forbund

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen.  Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.
De forbundene som har hatt uravstemning, vil selv informere om resultatet.
Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.
 
Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.
 
Fakta:
Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.
Stat: 171 000
Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
Helseforetak: 137 000
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as