Jeg er student – hva gjør jeg nå?

Jeg er student – hva gjør jeg nå?

Studenter i praksis er nå i en sårbar situasjon med tanke på karantene og smitte. Er man student, og ikke har jobb ved siden av, må man melde fra til Lånekassen og søke om sykestipend. Da vil støtten du har fått i perioden gjøres om til stipend. Dersom du har deltidsjobb ved siden av studier, er det et par kriterier du må innfri for å kvalifisere for sykepenger.

  • Du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før sykemelding
  • Du må minimum ha en årsinntekt på 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Pr. 1.5.19 er dette 49.929kr.

Ifølge NAV har du også rett på sykmelding (og dermed de samme rettighetene som nevnt over) dersom man sitter i karantene, og dersom en lege sier at en må holdes isolert. Hvorfor skriver vi dette? Fordi studentene får mangelfull informasjon.

Hva med eksamen ?

Tidligere denne uken sendte statsråd Henrik Asheim brev til alle landets universiteter og høgskoler og ba dem ta høyde for mulige problemer med den nært forestående eksamensperioden som følge spredning av koronaviruset i Norge. En slik ekstraordinær situasjon som vi nå står overfor, vil måtte kunne løses med alternative eksamensformer, og dette er noe utdanningsinstitusjonene jobber med.
https://khrono.no/ber-universiteter-og-hogskoler-forberede-alternativ-eksamen/468445

Hva med obligatorisk undervisning?

Helsedirektoratet, FHI og flere kommuner har allerede kommet med føringer om at større forsamlinger frarådes. Vi ønsker at flere institusjoner løser dette ved å tilby forelesninger digitalt. Flere institusjoner har allerede avlyst flere forelesninger, konferanser, møter og det som måtte være.
https://khrono.no/slik-rammes-universitetene-og-hogskolene-akkurat-na/469055
En annen oppfordring fra statsråd Asheim var at studieløpet ikke skal utsettes som følger av Korona.

Vi i Unio-studentene følger med og vi er opptatt av at dere blir godt ivaretatt!
Har dere spørsmål råder vi dere til å kontakte deres institusjon og følge institusjonens retningslinjer rundt denne situasjonen. Dere kan selvsagt også kontakte oss i Unio-studentene.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as