Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket

Akkurat nå foregår innspurten av meklingen mellom Spekter og Unio. Dersom det ikke blir enighet innen fristen midnatt, natt til 4. juni, så kan det bli streik også i sykehusene.

313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni. – Vi håper selvsagt å komme til enighet i meklingen, men er forberedt på å streike hvis det er det som skal til, sa leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen før hun gikk inn i forhandlingene.

Uttaket fra Unio er forsiktig, og vil hovedsakelig ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg.

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik. Vi er uunnværlige og vi er også ansvarlige, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Oversikt over planlagt streikeuttak per arbeidssted

Uttaksstedene er:
Ahus
Helse Bergen
OUS
St. Olavs hospital
Sykehuset Østfold
Universitetssykehuset Nord-Norge
Martina Hansens Hospital

Fordelingen er slik:
Norsk Sykepleierforbund: 207
Akademikerforbundet: 8
Det norske maskinist forbund: 1
Forskerforbundet: 18
Norsk Ergoterapeutforbund: 18
Norsk Fysioterapeutforbund: 31
Norsk Radiografforbund: 27
Utdanningsforbundet: 3
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as