Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet:

Aldri har barnevernspedagogenes innsats og kompetansebidrag vært viktigere! Pandemi og barnevernsreform er eksempler på noe som krever mye av dyktige fagfolk og organisasjonene vi er en del av. Nå har vi også en krig i Europa som krever en ekstra innsats fra hele samfunnet. Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet er en del av et fellesskap som trenger vårt bidrag. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om oss.

Akademikerforbundet og UNIO og hovedtariffoppgjøret 2022

Vi i styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet er stolte av å tilhøre fagorganisasjonen Akademikerforbundet og hovedsammenslutningen UNIO.  Vi oppfatter at vi er en del av et fellesskap som tar samfunnsansvar, og det er trygt å vite at det jobbes for å sikre vår profesjon gode betingelser og rammevilkår. Vi står nå foran et hovedtariffoppgjør. UNIO krever en høyere ramme til offentlig sektor, for å sikre at velferdsprofesjonene får anerkjennelse og uttelling for kompetanse, innsats og ansvar. Dette er viktig for at barnevernspedagoger, lærere, sykepleiere osv. vil jobbe i kommuner og andre virksomheter som løser viktige samfunnsoppgaver og bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Les mer om tariffoppgjøret og UNIO her: Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (unio.no)   

Utvidet styresamling 6.-7. mai


Vi kan også bidra i tariffoppgjøret, ved å drive synliggjøring av bidraget vår profesjon har i velferdsstaten. Dette er blant annet ett av temaene som vi ønsker å jobbe med på utvidet styresamling som vi arrangerer 6.-7. mai. Dette er en samling for dere som er tillitsvalgte eller har lyst til å engasjere dere mer. Vi møtes til middag fredag kveld, og jobber sammen lørdagen. Samlingen er gratis, og du får dekket reise og opphold. Les mer om samlingen her og meld deg på: Utvidet styresamling for BiA mai 2022 (akademikerforbundet.no)

FAGKONFERANSEN 2022

Nå kan du melde deg på den etterlengtede fagkonferanse for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet! Den arrangeres 5.-6. september i Oslo. Konferansen er gratis, og du får dekket reise og opphold. Husk å melde deg på konferansen her: BiA-konferanse 2022 september 2022 (akademikerforbundet.no)
 
Valg av nytt styre for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet
På fagkonferansen vil vi foreta valg av styret for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Det er nedsatt en valgkomite som vil jobbe med å finne gode kandidater. De som sitter i valgkomiteen er Åshild Sandtorp (leder), Kjetil A. Ostling og Britt Eva Strand. De vil gjerne ha innspill til gode kandidater, og forslag kan sendes til Ashildj@viken.no, eller på telefon 91691384.

Fagpolitikk

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet deltar løpende i ulike fagpolitiske organer/arenaer knyttet til utvikling av barnevernspedagogprofesjonen, områdene vi jobber på og barne- ungdoms- og familiepolitikk. Vi bidrar inn med høringsinnspill på alle områder, inn i Akademikerforbundet og UNIO, og vår leder Anne Grønsund sitter i hovedstyret for Akademikerforbundet. Siri Ellefsen Selvnes sitter i referansegruppa til det regjeringsoppnevnte barnevernsutvalget. Perry Remøy sitter i fagorganet for barnevernspedagogutdanningene i regi av Universitets- og høgskolerådet. Ingeborg Johanne Barth sitter i referansegruppe for grunnmodell for hjelpetiltak i regi av Bufdir. Vi jobber videre med utdanningspolitikken for barnevernspedagoger, og skal blant annet ha et møte med master i barnevern som drives av Universitetet i Agder i løpet av våren for å bli mer kjent med denne utdanningen.
 
Vi har laget en kronikk om behovet for at alle utdanningsinstitusjoner etablerer den nye masteren som er spesifikt for barnevernspedagogene. Denne kalles master i barnevern. Det er også laget en master for andre profesjoner i barnevernet, som heter master i barnevernsarbeid. Det er viktig at barnevernsfeltet og arbeidsgiverne for barnevernet er klar over at det er forskjell på disse masterne, og tilrettelegger for at barnevernspedagoger kan gå på master i barnevern. Kronikken sier mer om dette og kan leses her: BiA med debattinnlegg i Khrono 1.2.2022 | Artikler | Akademikerforbundet

Høring om Oslobarnevernet

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet har samarbeidet med tillitsvalgte i Oslos lokallag om et høringssvar for utviklingen av Oslobarnevernet. Vi skal følge opp dette med en samling i mai for medlemmene i Akademikerforbundet i Oslo. Les høringsinnspillet her: Høringsinnspill til Byrådssak om barnevernet i Oslo | Artikler | Akademikerforbundet

Vi vil bli flere!

Vi har fortsatt plass til mange flere i fellesskapet vårt! Kjenner du barnevernspedagoger eller andre som har lyst til å bli med – send dem denne lenken. Husk at det kan være lurt å skifte forbund for de som ønsker det før 1. mai slik at vi kan ivareta dem i lokale oppgjør som kommer utover året. Et forbund for deg? | Artikler | Akademikerforbundet
 
Med ønske om en riktig god påske fra oss.
Hilsen fra styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet
Ved nestleder Ellen Galaasen
Kontakt: ellen.galaasen@gmail.com, tlf. 98619828
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as