Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde

For å sikre fleksibilitet under Covid-19 pandemien, vil kjernetiden i staten fortsatt settes ut av kraft.  – Det er først og fremst for å avlaste kollektivtransporten i rushtiden, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Han har på vegne av Unio forhandlet fram avtalen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med de andre hovedsammenslutningene i staten. Partene har inngått en avtale som suspenderer kjernetidsbestemmelsene og avregningsperioden i fleksitidsavtalen frem til 31. august 2021.

– Avregningsperioden handler om at ikke ansatte skal få slettet plusstid på fleksikontoen etter denne krevende perioden. Unio har det vært opptatt av at arbeidsgivers ansvar frem til 31. august er å legge til rette for at all plusstid skal kunne avspaseres, sier Gullestad.

Han mener det nå må legges gode planer for en ansvarlig avspasering for de ansatte.

– Mange har jobbet mye i perioden vi har lagt bak oss og det har vært helt nødvendig. Samtidig må vi tenke på vernehensynet til den enkelte ansatte. Det er derfor viktig at virksomhetene nå kommer frem til gode løsninger som balanserer nødvendig arbeid opp mot ansattes fritid, sier Atle Gullestad.

Avtalen kan du lese her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as