Kommunereformen et faktum

Stortinget holdt i dag en pressekonferanse som bekreftet gårsdagens lekkasjer til media om at det blir flertall for gjennomføring av kommunereformen. Dette fører til at landets 428 kommuner blir redusert til 358. 153 av disse har fattet positivt vedtak om sammenslåing, kun 94 av disse har en «partner» og går sammen til 39 nye kommuner. I dette møter Sanner (H) en stor utfordring som har vært en føljetong for hele saken de to siste årene – bruk av tvang for de som ikke vil slå seg sammen og i effekt stikker kjepper i hjulene for naturlige konstellasjoner.

Dersom vi følger frivillighetslinjen vil det nye kommune-Norge bestå av 373 kommuner, men som bekreftet på pressekonferansen i dag blir det altså gjennomført bruk av tvang i 13 tilfeller og vi får 358 kommuner.

Bruken av tvang har ført til reaksjoner i de kommunene som har hatt folkespørring som taler i mot sammenslåing. Akademikerforbundet har fulgt reformarbeidet nøye de to siste årene og uttrykt ved flere anledninger at lokaldemokratiet må ivaretas i en slik prosess og at tvang bør unngås. Det er uheldig at sentrale ledd i det folkevalgte styre overprøver lokale beslutninger og det må stilles spørsmål om slik tvangsbruk forhindrer godt samarbeidsklima i den krevende overgangsprosessen som de nye kommunene står ovenfor, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Akademikerforbundets sekretariat har tidligere sendt ut informasjon til tillitsvalgte om hvilke rettigheter arbeidstakere har i en virksomhetsoverdragelse og alle medlemmer oppfordres til å søke opplysninger fra arbeidsgiver om hvordan løpet legges opp for eventuelle endringer i arbeidsavtalen. Sekretariatet v/ rådgiver Martin Ølander kan også kontaktes for bistand i forbindelse med kommunereformen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as