Kommunikasjon under streiken i mellomoppgjøret 2021

Hvis du som tillitsvalgt skal uttale deg om streiken, kan du hente inspirasjon fra teksten under.

Se bilder av «De uunnværlige" nederst på siden.

Generelt - Unio

  • Har du tenkt på hvor avhengige vi er av dyktige, offentlige ansatte som sikrer kvalitet i de ulike velferdstilbudene? Unios 13 forbund har medlemmer som arbeider for dine barn, din trygghet, helse og fremtid – i en velfungerende offentlig sektor. Disse yrkene er uunnværlige, men det norske samfunnet har nå utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. 
  • Høyere lønn rekrutterer!

Div. budskap Unio

  • Unio er den eneste hovedorganisasjonen som står opp for utdanningsgruppene i dette mellomoppgjøret.
  • Etterslepet fra i fjor må kompenseres!

Div. budskap Akademikerforbundet

  •  Akademikerforbundet står opp for utdanningsgruppene i offentlig sektor.
  • Utdanning skal lønne seg!

Eksempler på en hilsen fra en streikende:


Unio-sammenslutningen i (xx kommune) er ute i streik - sammen! Ikke bare lærere og sykepleiere. Sammenslutningen organiserer høyt utdannede i mange yrker. Kommunen har blant annet en mengde viktige saksbehandlere som også streiker for lønn ut fra utdanning, og en reallønnsvekst. Vi streiker for Unio og fellesskapet. Dette er vår måte å lovlig markere vår misnøye overfor KS.  

For oss medlemmer i Akademikerforbundet, som organiserer blant annet barnevernspedagoger, tolker, ledere, HR- rådgivere, rådgivere generelt, økonomer og saksbehandlere, har viktige og uunnværlige roller og stillinger i (xx kommune). Reallønnsvekst er viktig for oss også. Vi betaler heller ikke våre regninger med gode ord og applaus. Det som har vært så fint og oppmuntrende disse dagene vi har vært ute i streik, er støtten vi får fra publikum. Takk til dere! 

Mulige kritiske merknader med mulige svar

- Hvorfor skal jeg som er i kapittel 3 streike for de som er i kapittel 4?

- Et løft for kapittel 4 påvirker også utviklingen for kapittel 3 og 5.

 

- Hvorfor skal vi streike pga. rekrutteringsutfordringer, når det gjelder sykepleiere og lærere?

- Det er de store gruppene i KS som merker rekrutteringsutfordringene først. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as