Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt

22.05.2017. Seniorrådgiver Rolf Stangeland representerer Unio i Kompetansebehovsutvalget som ble oppnevnt i statsråd i dag.

22.05.2017. Seniorrådgiver Rolf Stangeland representerer Unio i Kompetansebehovsutvalget som ble oppnevnt i statsråd i dag.

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Professor Steinar Holden vil lede utvalget.

Kompetansebehovutvalget skal blant annet bidra til mer forskning og til å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte. 

Utvalgets arbeid vil også være viktig for beslutningstakere som skal bestemme hva slags utdanninger vi skal ha, og hvor stor kapasitet de ulike utdanningene skal ha. Kunnskapen vil også være nyttig for bedrifter som skal gjøre arbeidsstokken i stand til å møte fremtiden. 

Kompetansebehovsutvalget oppnevnes i første omgang for tre år. Den årlige kompetansebehovsrapporten skal avgis innen 1. februar, første gang 1. februar 2018. 

Regjeringens pressemelding.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as