Kompetansestrategi

-Endelig! Utbryter leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) Anne Grønsund.
-En ny kompetansestrategi for barnevernet tar på alvor at det er behov for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet og har konkrete tiltak for å nå målet. Det er så bra!

I dag legger regjeringen frem sin strategi for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet. Strategien inneholder flere tiltak som vil styrke barnevernet på lang og kort sikt. Det er først og fremst barna og deres familier som har behov for å bli møtt av kompetente og profesjonelle barnevernspedagoger. Derfor er denne satsningen så viktig. Sårbare barn trenger riktig hjelp og hjelp som vi vet virker.

-Regjeringen tar barnevernets strukturelle utfordringer på alvor med denne strategien», sier Grønsund. Det skal ikke lenger være opp til den enkelte barnevernsarbeider eller den enkelte kommune hvilken kompetanse barn og familier skal møte i barnevernet, det skal rett og slett være en nasjonal politikk på området.

BiA er særlig glad for at det nå legges til rette for å utrede og utvikle en integrert 5-årig master som grunnutdanning for barnevernspedagogene. Utdanningene er fundamentet for den kompetansen og kvaliteten vi ønsker i tjenestene. Å heve kvalitet og nivå på grunnutdanningen er derfor et sentralt helhetlig grep for barnevernet på lang sikt. -Det er svært gledelig at regjeringen nå tar dette arbeidet på alvor, sier Grønsund.

 

For mer informasjon, les mer på regjerringen om Lansering av kompetansestrategi i barnevernet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as