Konsumprisveksten justert opp

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har justert opp konsumprisveksten fra 2,6 til 2,8 prosent.  – Det er særlig høyere oljepriser som trekker opp anslaget, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Han er Unios medlem i TBU.

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 15. februar sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2021 på nytt i mars.

På grunnlag av ny informasjon har utvalget i dag gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 2,8 prosent fra 2020 til 2021.

Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til hvordan pandemien påvirker økonomien og prisutviklingen slik den nå måles.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as