Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi

08.01.2017. - I kampen mot svart økonomi må det tas i bruk ulike virkemidler. Å innføre kontantfrie butikker er ett virkemiddel, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Høyres «digitaliseringsutvalg» har foreslått å fjerne butikkenes plikt til å ta imot kontanter. Dette er ifølge partiet ett skritt mot full digitalisering av samfunnet innen 2030.
- Vi vet at flere butikker og kjeder, særlig innen byggebransjen, har sluttet med kontanter i sine butikker. Årsaken er både av praktisk karakter, fordi få kunder betaler kontant, men også for å gjøre det vanskeligere for dem som jobber svart og får kontant betalt, å omsette disse pengene og ta nye oppdrag, sier Unio-lederen.

Unio utgjør sammen med Skatteetaten, LO, NHO, YS og KS, Samarbeid mot svart økonomi, SMSØ. Hensikten med SMSØ er å drive holdningsskapende arbeid overfor skoleelever, forbrukere og offentlige og private innkjøpere.
- Hele vårt velferdssystem er tuftet på at vi betaler skatt av den inntekten vi har.  Svart arbeid og svart økonomi undergraver dette systemet. Det er derfor viktig for Unio at denne kampen tas alvorlig, og at ulike virkemidler tas i bruk. Kontantfrie butikker er i så måte ett virkemiddel, mener Ragnhild Lied.
Hun ser at kontantfrie butikker kan skape utfordringer – kanskje særlig for eldre som ikke bruker kort, men mener dette kun er en utfordring i en overgangsperiode.
- Det vil ikke ta mange år før alle forbrukere har konto og kort. I alle fall dem som lever og arbeider innenfor loven. Jeg tror dette vil gå seg fint til.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as