Krever reallønnsvekst i staten

30.03.2017. - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat. - Dette kravet støttes av Akademikerforbundet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Torsdag 30. mars klokken 10.00 møtte lederne av de fire hovedsammenslutningene i staten hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å overlevere sine krav til mellomoppgjøret i staten 2017. Leder av Unio Stat, Petter Aaslestad, var tydelig på hva hans medlemmer forventer av årets oppgjør.
- Lønnsgapet til privat sektor er stort for våre medlemmer. Hvis staten vil sikre seg den nødvendige kompetansen, må den tilby konkurransedyktige betingelser, sier Aaslestad.

Reallønnsnedgang betyr at lønna er mindre verdt enn året før, fordi prisene har økt mer enn lønna.
- Årets oppgjør må rette opp i dette. Helt sentralt er det at kompetanse verdsettes. Skal vi omstille oss til kunnskapssamfunnet, må høyere utdanning lønne seg, slår Aaslestad fast.

Partene har frist til 30. april kl 24:00 med å bli enige. Hvis ikke går oppgjøret til mekling.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as