KS-området i tvungen nemnd 16. september

Datoen for behandling av lønnsoppgjøret i KS / Unio kommune-oppgjøret er 16. september. Saken behandles i Rikslønnsnemnda, etter tvungen lønnsnemnd.

Årets mellomoppgjør i Unio kommune endte, etter forhandlinger og mekling, med at Unios forhandlingssammenslutning i KS-området forkastet meklingsforslaget, og gikk ut i streik.Streiken ble avblåst 4. juni, da regjeringen, ved arbeids- og sosialministeren varslet at de ville stanse streiken ved tvungen lønnsnemnd.Stortinget vedtok 15.juni Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS,

Loven ble sanksjonert i statsråd 18. juni 2021 og er trådt i kraft.

Nemndsbehandlingen

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hoved-lønnsoppgjøret våren 2022. Det er ikke anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as