Det var mange og gode spørsmål som kom fra deltakerne under kurset. Her f.v. Martin Ølander, Irene Espenes Nav Arbeidslivssenter Vest-Agder, Thomas Ostermann og Arild Bakken NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder.

Kurs i Arendalsuka

Omorganisering og virksomhetsoverdragelse og tillitsvalgtes rolle var tema for Akademikerforbundets kurs under Arendalsuka. Kurset ble holdt i NAV Aust-Agders kontorer i Arendal med advokat Thomas Ostermann og rådgiver Martin Ølander fra sekretariatet som kursholdere.

Temaet har blitt svært aktuelt og de 13 deltakerne fra Spekter-området og statlig sektor hadde en rekke spørsmål til foredragsholderne. Vårt arbeidsliv står ved et veiskille, og vi ser at den norske modellen, det vi kaller trepartssamarbeidet er på kollisjonskurs med amerikaniserte HR-modeller. Dette strekker seg fra virksomhetsnivå til det system som nå staten ønsker å innføre.

Omstilling kan framstå i mange former. Alt fra endring i organisasjonskartet til flytting av arbeidssted. Omstillingsprosesser starter gjerne med at arbeidsgiver ønsker å spare penger eller i kombinasjon med at det er besluttet at virksomheter skal sammenslåes. Mange tillitsvalgte opplever at endringer i organisasjonen blir argumentert med «arbeidsgivers styringsrett». Det er viktig å være klar over at Styringsretten begrenses av lov (for eksempel Arbeidsmiljøloven og Statsansatteloven), tariffavtaler, arbeidsavtaler og alminnelige saklighetskrav, understreket advokat Thomas Ostermann.

En del omstillinger ender opp i innskrenkinger/oppsigelser i virksomheten. Da er det viktig at de tillitsvalgte er klar over at en oppsigelse ikke er saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid i virksomheten (intern fortrinnsrett). Plikten til å lete etter annet passende arbeid hviler på arbeidsgiver, slo han fast.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as