Ledelse under koronakrisen

Koronakrisen ser ut til å henge over oss som en klam hånd en tid til. Som leder i en hverdag med endrede rammevilkår, kan det være lurt å gjøre seg noen refleksjoner underveis og skjele til hva andre gjør. Taktskiftene skjer så fort. Det som var rett tilnærming i går, er ikke nødvendigvis rett tilnærming i morgen. Hyppige, korte evalueringer etterfulgt av ev. justeringer kan være en god oppskrift i koronatiden.

Vi er alle i samme båt – ring en venn!

Mange opplever generelt i en normal hverdag at de er alene om lederutfordringer og dette kan forsterkes når de fleste fysiske møteplasser har falt bort. Man kan lett grave seg ned i problemene og miste overblikket. Husk at erfaringsutveksling med en likesinnet kan være verdifullt, både med tanke på praktiske løsninger på utfordringer og med tanke på ivaretakelse av deg selv som leder. Løsningen kan være bare et tastetrykk unna.

Les deg opp!

Det skrives mye klokt om lederskap i koronatiden. På Difis sider finner du mye godt lesestoff, bl.a. om disse temaene:

Koronakrisen – hvordan lede i en pågående krise?

 • Identifisér kritiske arbeidsoppgaver
 • Lag plan for fungering
 • Lag struktur for kommunikasjon på hjemmekontor
 • Kommuniser tydelig og ofte nok
 • Loggfør beslutninger
 • Medarbeidere reagerer ulikt - vær oppmerksom
 • Legg planer og løs oppdrag

Hvordan lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor?

Å lede på avstand skiller seg ikke fra stedlig ledelse, men den nye arbeidsformen krever en ny bevissthet for deg som leder for å lykkes med å lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor.

Det er særlig fem forhold du må være bevisst på for å bli en mer nærværende fjernleder:

 1. Utøv kontroll ved å vise tillit
 2. Sett medarbeiderne i stand til å lede seg selv
 3. Skap nærvær med uformell kommunikasjon
 4. Følg opp medarbeiderne individuelt
 5. Ha effektive digitale møter

Tillit

Ansatte på hjemmekontor har i stor grad vært ansvarsbevisste og styrt dagene sine på en god måte. Det viser at det er godt grunnlag for tillitsbasert ledelse i norske virksomheter. Tillit er en viktig forutsetning for velfungerende bruk av hjemmekontor. Det er viktig å bygge opp om denne verdien, bl.a. ved at du som leder uttrykker at du har tillit til dine ansatte.

Farlig effektivt?

Norske virksomheter har for alvor tatt steget inn i en digital hverdag med hyppige møter på digitale plattformer. Vi ser det er effektivt. Nesten farlig effektivt. Det har blitt ekstremt lett å kalle inn til møter med folk fra alle landets (og utlandets) kriker og kroker, og mange har proppfulle møtekalendere. Det blir viktig å passe på at dagene blir balansert.

Man mister input og inspirasjon som man naturlig fikk automatisk i møte med andre. Med utstrakt bruk av hjemmekontor må man bevisst oppsøke alt man har behov for av dette.

Fysiske møter har en egenverdi

Vi ser også at man mister noen dimensjoner og kreativitet inn i en del arbeidsprosesser når møtene kun foregår på digitale plattformer. Verdien av fysiske møteplasser må ikke undervurderes. Det skjer også mye nyttig kommunikasjon i pauser over en kaffekopp og ved felles måltider.

Ikke minst har det en sosial dimensjon. Akademikerforbundet har gjennom en undersøkelse avdekket at de savner kontakten med kollegaene. Du som leder må ha fokus på det psykososiale og vurdere tiltak som passer inn på din arbeidsplass for å ivareta de ansatte.

Partssamarbeidet

Partssamarbeidet er et viktig verktøy for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Akademikerforbundet utarbeider i disse dager en veileder for tillitsvalgte for hvordan de skal forholde seg til bruk av hjemmekontor. Denne vil du som leder også kunne ha nytte av.

Se også s. 9-11 i Signaler nr. 4 2020

Kilder:

 • arbeidsgiver.difi.no
 • Dagens Perspektiv 23.10.20
 • Akademikerforbundets spørreundersøkelse om hjemmekontor, oktober 2020 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as