Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet: Haldis Hegstad

Haldis tok kontakt med Akademikerforbundet i slutten av mars 2021 med ønske om å gjøre noe for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for Dyrepleiere. Hovedstyret vedtok opprettelse av fag- og interessegruppen Dyrepleierne i Akademikerforbundet med Haldis som leder for et interimstyre 19. mai 2021. Hun har gjort et grundig arbeid knyttet til etablering og oppstart.

Bachelor som dyrepleier er en relativt ny utdanning. Det utdannes 60 dyrepleiere årlig ved NMBU (Ås) og Nord Universitet (Bodø).

I forbindelse med at Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) inviterte til en to-dagers konferanse for sine medlemmer 22.–23. april i år, ble også fag- og interessegruppens første årsmøte holdt og Haldis ble valgs som leder blant medlemmene.

Nå ved studiestart, er DiA tilstede med stand og informasjon til nye studenter og mange har meldt seg inn.

Hvorfor meldte du deg inn i Akademikerforbundet?

Jeg meldte med inn i Akademikerforbundet fordi jeg ønsket å lettere kunne få hjelp med arbeidsrelaterte saker. I tillegg ønsket jeg å finne en ny tilhørighet for dyrepleiere slik at vi kunne jobbe for å bedre lønn og arbeidsvilkår for en yrkesgruppe som sårt trenger å bli hørt og ta plass. 

Hva motiverer deg i vervet som leder av DiA? 

Jeg blir motivert av å bevisstgjøre dyrepleiere og dyrepleierstudenter på sin viktighet i arbeidslivet og å inspirere til å stå opp for seg selv og sine rettigheter. I tillegg til at jeg har troen på at vi kan gjøre en forskjell til det bedre for dyrepleierne på jobb og pasientene våre. 

Nevn tre viktige saker som dere jobber med i DiA.

Tre viktige saker vi jobber med i DiA for tiden er politisk arbeid opp mot endring av dyrehelsepersonelloven og innspill til dyrevelferdsmeldingen, vi jobber for å få etablert tariffavtale og akkurat nå er det mye arbeid rundt fadderukene og studiestart for ferske dyrepleierstudenter.

Hva er ditt hovedargument når du verver?

Vi står sterkere sammen når vi skal nå de målene vi ønsker for yrket vårt. 

Noe annet du vil nevne?

Jeg er glad for at dyrepleierne har fått lov til å bli med i Akademikerforbundet. Vi er blitt tatt godt imot og setter stor pris på det.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as