Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet

- Ønsker oss en egen tariffavtale

Hun har vært initiativtaker og hovedmotor for etableringen av dyrepleiernes fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet. Haldis var i det første kullet som ble uteksaminert med en bachelorgrad i dyrepleie i 2019, fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), så dette er en ganske ny høgskoleutdanning. - Utdanningen kan enkelt fortalt beskrives som en sykepleierutdanning for dyr, forteller Haldis. Jeg synes vi trengte et godt fagforeningstilbud for å kunne samle oss bedre. Vi føler oss veldig velkomne i Akademikerforbundet og synes at vi virkelig blir tatt på alvor, sier Haldis.

Tekst: Torill Marie Høyer
Bilde: Mona Melanie Lindseth

- Du er leder av Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) som kom inn i forbundet i april 2021. Kan du fortelle litt om bakgrunnen og prosessen mot medlemskapet?
-  Dyrepleie som høgskoleutdanning er som sagt en veldig ny akademisk utdanning og den er svært lite kjent. En god fagforening som man føler at man «hører til» og der man blant annet kan spille inn lønnsspørsmål er viktig, og i utgangspunktet syntes jeg ikke vi hadde det. Derfor startet jeg opp i januar 2022 med å sjekke rundt om det kunne være andre fagforeninger som passet bedre for oss enn Fagforbundet.  Så fikk jeg tips om Akademikerforbundet, faktisk fra faren min, og fra da «rullet» ballen videre og endte med samtaler og innmelding. I dag er vi 108 medlemmer her, forteller Haldis.

Slutter etter kort tid

Hun er opptatt av at det er viktig med kompetente dyrepleiere som forblir i jobben over lengre tid, og at de ønsker å forbli der fordi arbeidsvilkårene, grunnlønna og lønnsveksten er akseptable. Stabilitet er selvfølgelig også viktig for at dyrene/pasientene skal få det best mulig. Haldis forteller videre at hun ønsker at turnusordningene kan bli bedre, og presiserer spesielt ønsket og målet om å oppnå en egen tariffavtale.

- Dessverre er det slik i dag at mange dyrepleiere slutter etter kort tid. Mange omskolerer seg, eller går over til jobber i forskjellige legemiddelfirma, eller innen forsikring for å nevne noen eksempler. Så ett av hovedmålene våre i Akademikerforbundet er også å få hevet yrkesstatusen, sier Haldis.

Starter i ny jobb

I tillegg til bachelorgrad i dyrepleie har hun også en 4-årig utdanning i folkemusikk fra Norges Musikkhøgskole. Videre har hun også studiepoeng i psykologi fra Universitetet i Oslo, samfunnsfaglig fakultet.

- Kan du fortelle litt om din arbeidsbakgrunn?
- Jeg skal starte i ny jobb på Anicura Majorstuen i september, en mindre klinikk hvor arbeidsoppgavene blant annet er å kjøre anestesi både under tannbehandling og operasjoner, følge opp og pleie dagpasienter og mye annet dyrepleierarbeid. Fra 2019 har jeg jobbet på Evidensia Oslo Dyresykehus som vaktdyrepleier og som oppstillingsansvarlig dyrepleier fra juni 2021 til dags dato, sier Haldis. Hun forteller videre at folk som eier dyr stort sett er flinke til å passe på at dyrene deres har det bra, og de er villige til å strekke seg langt for at de skal bli friske. I tidligere år har hun erfaringsbakgrunn både som pleieassistent og som barnehageassistent.

- Får du også benyttet din musikkbakgrunn?
- Jeg spiller både hardingfele og fiolin og er frilansmusiker. Det betyr at jeg tar enkelte spilleoppdrag ved konserter, teaterforestillinger, bryllup og gudstjenester, for å nevne noe, sier Haldis.

Tariffavtale og studentfokus

- Har du noen tidligere erfaringer som tillitsvalgt som du har nytte av nå?
- Ikke så veldig mye, men jeg var leder for et lokallag i Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, da jeg gikk på videregående ca. et års tid. I tillegg var jeg tillitsvalgt ved Evidensia Oslo Dyresykehus i et år. Jeg håper jeg får nytte av disse erfaringene i Akademikerforbundet, sier Haldis.

- Hva tenker du er viktig å fokusere på fremover i Akademikerforbundet?
- Vi har mange ting vi skal gjøre fremover, blant annet har vi et verve- og studentfokus. Vi har allerede reist flere ganger til de to studiestedene der man kan studere dyrepleie. Vi har informert, vært synlige og fulgt opp medlemmer. Jeg har blant annet vært på Universitetet i Bodø sammen med leder for studentutvalget og en av rådgiverne i Akademikerforbundet sentralt. Meningen er å opprette studentlag på de to stedene de har dyrepleierutdanning - NMBU på Ås og Nord Universitet i Bodø. Vi har så vidt begynt, men jeg er veldig motivert for dette arbeidet. Så vil jeg og vi også sette søkelys på at vi dyrepleierne ønsker oss en egen tariffavtale - det vil vi jobbe for, forteller Haldis.

Viktig å være organisert

Hun mener det er viktig å være organisert for å få gjennom ønskene sine, og at man ikke bør ta alle godene for gitt. - Man kan være med og påvirke med tanke på å gjøre yrkesgruppen mer kjent og få høyere status, mener Haldis. Selv har hun også deltatt på Grunnkurs trinn I som tillitsvalgt, et digitalt kurs, som hun absolutt vil anbefale til alle som ikke allerede har deltatt.

- Jeg er veldig takknemlig og glad for at vi har blitt så godt mottatt i Akademikerforbundet. Det har vært en fantastisk opplevelse så langt å få så mye hjelp og støtte. Vi føler sterkt at vi blir tatt på alvor, avslutter Haldis.

Faktaboks

Navn:
Haldis Hegstad

Alder:
33 år

Medlem i:
Akademikerforbundet

Verv:
Leder av Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA)

Interesser: Dyr (har egen hund), friluftsliv, musikk, fotografering og håndarbeid
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as